Sony Xperia Z1 - Postavke ekrana

background image

Postavke ekrana

Prilagođavanje osvjetljenja ekrana

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Nivo osvjetljenja.

3

Povlačite klizač kako biste podesili osvjetljenje.

Smanjivanjem nivoa osvjetljenja produžava se trajanje baterije.

Postavljanje ekrana da vibrira na dodir

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk i obavještenje > Ostali zvuci.

3

Povucite klizač pored

Vibriranje na dodir udesno. Ekran sada vibrira kada kucnete

na tipke i određene aplikacije.

Za prilagođavanje trajanja vremena mirovanja prije isključivanja ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Prikaz > Stanje mirovanja.

3

Odaberite opciju.

Da biste brzo isključili ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

Kačenje ekrana

Koristite kačenje ekrana kako biste postavili uređaj da prikazuje samo ekran za određenu

aplikaciju. Na primjer, ako igrate igru i slučajno dodirnete navigacijsku tipku Početak,

funkcija kačenja ekrana sprječava minimiziranje ekrana aktivne aplikacije. Tu funkciju

možete koristiti i kada posuđujete uređaj drugoj osobi kako bi ona teže mogla pristupati

višestrukim aplikacijama. Na primjer, uređaj možete posuditi drugoj osobi kako bi snimila

fotografiju i zakačiti ekran na aplikaciju Kamera kako ta osoba ne bi mogla lako koristiti

druge aplikacije kao što je E-pošta.

Kačenje ekrana nije sigurnosna funkcija i ne onemogućava u potpunosti druge korisnike da

otkače ekran i pristupaju vašem uređaju. Da biste zaštitili podatke, trebate postaviti uređaj tako

da zahtijeva PIN, lozinku ili uzorak za zaključavanje ekrana kako bi korisnik mogao otkačiti

ekran.

Aktiviranje kačenja ekrana

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Sigurnost > Kačenje ekrana.

3

Povucite klizač udesno.

4

Ako niste postavili zaključavanje ekrana uzorkom, PIN-om ili lozinkom na uređaju,

povucite klizač pored stavke

Zaključaj uređaj prilikom otkačivanja udesno i zatim

odaberite opciju. Ako ste već omogućili zaključavanje ekrana, povucite klizač kako

biste aktivirali relevantnu sigurnosnu opciju nakon što aktivirate kačenje ekrana.

Uzorak, PIN ili lozinka nisu obavezni za rad funkcije kačenja ekrana.

45

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kačenje ekrana

1

Provjerite da li je na uređaju aktivirano kačenje ekrana.

2

Otvorite aplikaciju i idite na ekran koji želite zakačiti.

3

Kucnite .

4

Da biste prikazali ikonu za kačenje ekrana , prevucite prstom prema gore.

5

Kucnite .

6

U iskočnom prozoru koji se pojavi kucnite

Važi.

Otkačivanje ekrana

1

Na zakačenom ekranu istovremeno dodirnite i držite i .

2

Pustite oba dugmeta.

Ako ste prilikom aktiviranja funkcije kačenja ekrana odabrali opciju za sigurnost, morate unijeti

uzorak, PIN ili lozinku kako biste otključali uređaj prije otkačivanja ekrana.