Sony Xperia Z1 - Korištenje prometa podataka tokom putovanja

background image

Korištenje prometa podataka tokom putovanja

Kada putujete izvan dometa matične mobilne mreže, moguće je da će vam zatrebati

pristup internetu preko mobilnog prometa podataka. U tom slučaju trebate aktivirati

roming podataka na uređaju. Preporučuje se da unaprijed provjerite važeće troškove

prijenosa podataka.

Ako koristite uređaj s više korisnika, za aktiviranje ili deaktiviranje podatkovnog rominga možda

će biti potrebno da se prijavite kao vlasnik, odnosno primarni korisnik.

Aktiviranje rominga podataka

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže.

3

Povucite klizač pored

Roming podataka udesno.

Ne možete aktivirati roming podataka ako je veza za prijenos podataka deaktivirana.

Korištenje uređaja sa sistemom za informacije i zabavu u

automobilu

Povežite uređaj s automobilskim sistemom za informacije i zabavu certificiranim za

uslugu MirrorLink™ pomoću USB kabla kako biste, npr. koristili aplikaciju za navigaciju ili

reproducirali muziku s uređaja tokom vožnje. Kada je veza uspostavljena, možete se

kretati kroz aplikacije pomoću komandi sistema za informacije i zabavu.

Moguće je da neke aplikacije neće biti dostupne za vrijeme veze MirrorLink™. Pored toga,

zaštićeni podaci kao što su video zapisi koji su strogo zaštićeni odredbama Upravljanja

digitalnim pravima (DRM) neće biti dostupni preko usluge MirrorLink™.