Sony Xperia Z1 - Ekraanilukk

background image

Ekraanilukk

Ekraani lukustamiseks on mitu võimalust. Lukustustüüpide turbetase on nõrgemast

tugevamini kirjas allpool.

Nipsamine – kaitse puudub, kuid pääsete kiiresti avakuvale ligi.

Muster – seade avatakse, kui joonistate sõrmega lihtsa mustri.

PIN – seade avatakse, kui sisestate vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.

Parool – seade avatakse, kui sisestate tärkidest parooli.

Pidage oma ekraani avamismuster, PIN-kood või parool kindlasti meeles. Kui te selle teabe

unustate, siis võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.

Kui olete seadistanud oma Xperia™ seadmel Microsoft®-i Exchange ActiveSync®-i (EAS)

konto, võivad EAS-i turvaseaded piirata lukustuskuva ainult PIN-ile või paroolile. See ilmneb,

kui teie võrguadministraator määrab ettevõtte turvalisuse tagamiseks konkreetse lukustuskuva

tüübi kõikide EAS-i kontode puhul. Võtke ühendust oma ettevõtte või organisatsiooni

võrguadministraatoriga, et kontrollida, milliseid turvalisuspõhimõtteid mobiilsideseadmete

puhul rakendatakse.

45

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ekraaniluku tüübi valimine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk.

3

Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid ja valige muu ekraaniluku tüüp.

Ekraaniluku mustri loomine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk > Muster.

3

Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete seadme avamiseks viis korda järjest joonistanud ekraanile vale avamismustri, peate

30 sekundit ootama ja siis uuesti proovima.

Ekraaniluku mustri muutmine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk.

3

Joonistage ekraaniluku avamise muster.

4

Valige

Muster ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniluku PIN-koodi loomine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk > PIN-kood.

3

Sisestage numbriline PIN-kood ja valige

Jätka (Jätka).

4

Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see ning valige

OK.

5

Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniluku parooli loomine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk > Parool.

3

Sisestage parool, seejärel koputage valikut

Jätka (Jätka).

4

Sisestage parool uuesti ja kinnitage see ning valige

OK.

5

Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniavamisfunktsiooni aktiveerimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk.

3

Joonistage ekraaniavamismuster või sisestage oma PIN-kood või parool, kui üks

neist ekraaniluku tüüpidest on lubatud.

4

Koputage valikut

Nipsa.