Sony Xperia Z1 - Otseteed ja kaustad

background image

Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.

20

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

1

Rakendusele juurdepääs otsetee abil

2

Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepääsemine

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

1

Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala.

2

Valige kohandusmenüüs

Vidinad ja rakendused > Rakendused.

3

Sirvige rakenduste loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse

kuvale Avakuva.

3. etapis võite koputada ka valikuid

Vidinad ja rakendused > Otseteed ja valida soovitud

rakenduse saadaolevate rakenduste loendist. Kui kasutate otseteede lisamiseks seda

meetodit, saate mõne rakenduse otseteele lisada täiendavaid funktsioone.

Objekti teisaldamine avakuval

Puudutage pikalt objekti, kuni see valitakse, ja siis lohistage objekt uude kohta.

Objekti kustutamine avakuvalt

Puudutage pikalt objekti, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see ikoonile .

Kausta loomine avakuval

Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni see valitakse, ja seejärel

lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.

Objektide lisamine avakuva kausta

Puudutage objekti pikalt, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage objekt kausta.

Kausta ümbernimetamine avakuval

1

Kausta avamiseks koputage sellele.

2

Välja

Kausta nimi kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.

3

Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu

Valmis.