Sony Xperia Z1 - NFC

background image

NFC

Voit jakaa dataa, kuten videoita, valokuvia, Internet-sivujen osoitteita, musiikkitiedostoja ja

yhteystietoja NFC:llä. NFC:llä voit myös skannata tunnisteita, jotka antavat lisätietoja

tuotteesta, sekä tunnisteita, jotka aktivoivat laitteen toimintoja.
NFC on langaton teknologia, jonka suurin kantomatka on yksi senttimetri, joten dataa

jakavia laitteita on pidettävä lähellä toisiaan. Ennen kuin voit käyttää NFC:tä, NFC on

kytkettävä päälle ja laitteen näytön on oltava päällä.

NFC ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

NFC-toiminnon käyttöönotto

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää.

3

Napauta on-off-kytkintä kohdan

NFC vieressä.

Yhteystietojen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

1

Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat

näytöt ovat aktiivisia.

2

Voit tarkastella yhteystietoja siirtymällä kohtaan Aloitusnäyttö, napauttamalla ja

napauttamalla sitten .

3

Napauta jaettavaa yhteystietoa.

4

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden selät vastakkain niin, että laitteiden

NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden,

yhteystiedon pikkukuva tulee näkyviin.

5

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

6

Kun siirto on suoritettu, yhteystiedot näytetään vastaanottavan laitteen näytössä, ja

ne on myös tallennettu vastaanottavaan laitteeseen.

Musiikkitiedoston jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:n avulla

1

Varmista, että sekä laitteesi että vastaanottavan laitteen NFC-toiminto on päällä ja

että molemman laitteen näyttö on aktiivinen.

2

Voit avata Musiikki-sovelluksen napauttamalla ja paikantamalla ja napauttamalla

.

3

Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettavan kappaleen kohdalle.

4

Toista kappale napauttamalla sitä. Voit sitten keskeyttää kappaleen napauttamalla

. Siirto toimii riippumatta siitä, toistetaanko kappaletta vai onko sen toisto on

keskeytetty.

5

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden selät vastakkain niin, että laitteiden

NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden,

kappaleen pikkukuva tulee näkyviin.

6

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

7

Kun siirto on valmis, musiikkitiedosto toistetaan heti vastaanottavassa laitteessa.

Tiedosto tallennetaan samalla vastaanottavaan laitteeseen.

113

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Valokuvan tai videon jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

1

Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat

näytöt ovat aktiivisia.

2

Voit katsella puhelimen valokuvia ja videoita siirtymällä kohtaan Aloitusnäyttö,

napauttamalla ja paikantamalla sitten kohteen

Albumi ja napauttamalla sitä.

3

Napauta jaettavaa valokuvaa tai videota.

4

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden selät vastakkain niin, että laitteiden

NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden,

kappaleen pikkukuva tulee näkyviin.

5

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

6

Kun siirto on suoritettu, valokuva tai video esitetään vastaanottavan laitteen

näytössä. Kohde tallennetaan samalla vastaanottavaan laitteeseen.

Web-osoitteen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

1

Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat

näytöt ovat aktiivisia.

2

Avaa Aloitusnäyttö ja napauta .

3

Avaa selain paikantamalla ja napauttamalla .

4

Lataa jaettava Web-sivu.

5

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden selät vastakkain niin, että laitteiden

NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden,

pikkukuva tulee näkyviin.

6

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

7

Kun siirto on suoritettu, Web-sivu esitetään vastaanottavan laitteen näytössä.

NFC-tunnisteiden lukeminen

Laite voi lukea erilaisia NFC-tunnisteita. Se voi esimerkiksi lukea upotettuja tunnisteita

julisteesta, mainostaululta tai tuotteen vierestä kaupassa. Voit saada lisätietoja, kuten

Web-osoitteen.

NFC-tunnisteen lukeminen

1

Varmista, että laitteen NFC-toiminto on käytössä ja että näyttö on aktiivinen.

2

Aseta laite tunnisteen päälle siten, että puhelimen NFC-alue koskettaa sitä. Laite

lukee tunnisteen ja näyttää keräämänsä sisällön. Avaa tunniste napauttamalla sen

sisältöä.

Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen

Voit yhdistää laitteen toisiin Sonyn valmistamiin NFC-laitteisiin, kuten kaiuttimiin tai

kuulokkeisiin. Kun muodostat tällaisen yhteyden, lisätietoja on yhteensopivan laitteen

käyttöoppaassa.

Jotta yhteys toimisi, molempien laitteiden Wi-Fi® tai Bluetooth® on oltava aktivoitu.