עזרה Sony Xperia Z1

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

Z1

C6902/C6903/C6906

background image

ןכות