Sony Xperia Z1 - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite .

3

Ako ste kontakte uskladili s jednim ili više računa i kontakt dodajete prvi put,

morate odabrati račun na koji želite dodati taj kontakt. Ako pak kontakt želite

koristiti i spremiti samo na uređaju, dotaknite

Bez sigurnosne kopije.

4

Unesite ili odaberite željene podatke za kontakt.

5

Kada završite, dotaknite

SPREMI.

Kada u trećem koraku odaberete račun za sinkroniziranje, taj će se račun prikazivati kao

zadani i ponuđeni račun prilikom sljedećeg dodavanja kontakta. Kad spremite kontakt na

određeni račun, taj će se račun prikazivati kao zadani račun za spremanje prilikom sljedećeg

dodavanja kontakta. Ako ste kontakt spremili na određeni račun, a sad to želite promijeniti,

morate izraditi novi kontakt te odabrati drugi račun za spremanje.

Ako ispred telefonskog broja kontakta dodate znak plus i pozivni broj države, taj broj ne

morate ponovno uređivati da biste ga koristili iz inozemstva.

Izmjena kontakta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Uredite željene podatke.

4

Kada završite, dotaknite

SPREMI.

Neki servisi za usklađivanje ne dopuštaju uređivanje pojedinosti o kontaktu.

Pridruživanje slike kontaktu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite

, a zatim odaberite način dodavanja slike kontakta i uredite je po želji.

4

Kada dodate sliku, dotaknite

SPREMI.

Sliku možete dodati kontaktu izravno iz programa

Album. Ako želite dodati sliku koja je

spremljena na mrežni račun, najprije morate preuzeti sliku.

Personaliziranje zvuka zvona za kontakt

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite >

Postavi zvuk zvona.

4

Odaberite neku opciju na popisu ili dotaknite da biste odabrali glazbenu

datoteku spremljenu na uređaj, a potom dotaknite

Gotovo.

5

Dotaknite

SPREMI.

Brisanje kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati.

3

Da biste izbrisali sve kontakte, dotaknite strelicu prema dolje za otvaranje

padajućeg izbornika, a zatim odaberite

Označi sve.

4

Dotaknite , a zatim

Izbriši.

Izmjena vlastitih podataka za kontakt

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite

Ja, a zatim .

3

Unesite nove podatke ili željene promjene.

4

Kada završite, dotaknite

SPREMI.

68

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Izrada novog kontakta iz SMS-a

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite >

Spremi.

3

Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite

Izradi novi kontakt.

4

Uredite podatke za kontakt i dotaknite

SPREMI.