Sony Xperia Z1 - Primanje poziva

background image

Primanje poziva

Ako primite dolazni poziv kada je uređaj u stanju mirovanja ili je zaslon zaključan,

aplikacija za telefoniranje otvorit će se preko cijelog zaslona. Ako primite dolazni poziv

kada je zaslon aktivan, ulazni poziv prikazuje se kao plutajuća obavijest, odnosno u

minimiziranom prozoru koji pluta pri vrhu bilo kojeg otvorenog zaslona. Kada primite

takvu obavijest, možete odgovoriti na poziv i otvoriti zaslon s aplikacijom za telefoniranje

ili odbiti poziv i ostati na trenutačnom zaslonu.

Odgovaranje na dolazni poziv kada je zaslon neaktivan

Povucite udesno.

Odgovaranje na dolazni poziv kada je zaslon aktivan

U plutajućoj obavijesti prikazanoj pri vrhu zaslona dotaknite

ODGOVORI.

Umjesto odgovora na poziv možete ići na glavni zaslon aplikacija telefona tako da dotaknete

gornji dio plutajućeg prozora obavijesti. Na taj način imate više mogućnosti za upravljanje

pozivom. Možete, primjerice, odbiti poziv uz poruku ili ga proslijediti na automatsku tajnicu.

Odbijanje dolaznog poziva kada je zaslon neaktivan

Povucite ulijevo.

Odbijanje dolaznog poziva kada je zaslon aktivan

U plutajućoj obavijesti prikazanoj pri vrhu zaslona dotaknite

ODBIJ.

Umjesto odbijanja poziv možete ići na glavni zaslon aplikacija telefona tako da dotaknete

gornji dio prozora plutajuće obavijesti. Na taj način imate više mogućnosti za upravljanje

pozivom. Možete, primjerice, odbiti poziv uz poruku ili ga proslijediti na automatsku tajnicu.

Isključivanje melodije zvona za dolazni poziv

Kada primite poziv, pritisnite tipku glasnoće.

Korištenje automatske tajnice

Aplikacija automatske tajnice na uređaju može odgovarati na pozive kad ste zauzeti ili

kad propustite poziv. Funkciju automatskog odgovaranja možete sami omogućiti, a

pritom i odrediti koliko će sekundi čekati prije automatskog odgovaranja na poziv. Pozive

možete i ručno usmjeriti na automatsku tajnicu kad ste prezauzeti da biste na njih

odgovorili. Porukama ostavljenima na automatskoj tajnici možete pristupiti izravno s

uređaja.

Prije korištenja automatske tajnice morate snimiti pozdravnu poruku.

60

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Snimanje pozdravne poruke za automatsku tajnicu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Xperia™ automatska sekretarica >

Pozdravi.

3

Dotaknite

Snimi novi pozdrav i slijedite upute na zaslonu.

Omogućivanje automatskog odgovaranja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Xperia™ automatska sekretarica.

3

Klizač pokraj opcije

Automatska sekretarica povucite udesno.

Ako ne postavite vremensku odgodu za automatsko odgovaranje na pozive, koristit će se

zadana vrijednost.

Postavljanje vremenske odgode za automatsko odgovaranje

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Xperia™ automatska sekretarica.

3

Dotaknite

Javljanje nakon.

4

Prilagodite vrijeme pomicanjem prema gore i dolje.

5

Dotaknite

Gotovo.

Prosljeđivanje dolaznog poziva na automatsku tajnicu

Kada dobijete poziv, povucite

Mogućnosti odgovora prema gore pa odaberite

Odbij pomoću autom. sekretarice.

Kada dobijete poziv, možete i jednostavno pričekati da istekne unaprijed postavljeno vrijeme

kašnjenja pa će automatska tajnica sama preuzeti poziv.

Preslušavanje poruka na automatskoj tajnici

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Xperia™ automatska sekretarica >

Poruke.

3

Odaberite govornu poruku koju želite poslušati.

Poruke na automatskoj tajnici možete preslušati i izravno iz evidencije poziva tako da

dotaknete .

Odbijanje poziva uz SMS

Poziv možete odbiti uz slanje SMS-a. Kada odbijete poziv uz takvu poruku, ona se

automatski šalje pozivatelju i pohranjuje u razgovor porukama s tim kontaktom.
Možete odabrati neku od brojnih unaprijed definiranih poruka na uređaju ili izraditi novu

poruku. Personalizirane poruke možete izraditi uređivanjem unaprijed definiranih poruka.

Odbijanje poziva uz slanje SMS-a

1

Kad stigne dolazni poziv, povucite

Mogućnosti odgovora prema gore pa dotaknite

Odbij uz poruku.

2

Odaberite unaprijed definiranu poruku ili dotaknite pa unesite novu poruku.

Odbijanje drugog poziva uz slanje SMS poruke

1

Kada tijekom poziva začujete učestale zvučne signale, povucite

Odbij uz poruku

prema gore.

2

Odaberite unaprijed sastavljenu poruku ili dotaknite pa unesite novu poruku.

Uređivanje SMS-a koji se koristi pri odbijanju poziva

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Odbijanje poziva uz poruku.

3

Dotaknite poruku koju želite urediti, potom unesite potrebne promjene.

4

Dotaknite

U redu.

61

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.