Sony Xperia Z1 - Latar belakang dan tema

background image

Latar belakang dan tema

Anda dapat menyesuaikan layar Utama dengan gaya Anda sendiri menggunakan

wallpaper dan berbagai tema.

21

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

background image

Mengubah wallpaper Layar Beranda

1

Sentuh terus area kosong pada Layar Beranda hingga perangkat bergetar..

2

Ketuk

Wallpaper, kemudian pilih opsi.

Menyetel tema

1

Sentuh terus area kosong pada Layar Beranda hingga perangkat bergetar.

2

Ketuk

Tema.

3

Pilih satu opsi dan ikuti petunjuk pada perangkat.

Apabila Anda mengganti tema, di beberapa aplikasi latar belakang juga akan diganti.