Sony Xperia Z1 - Nggunakake piranti bareng sistem infotainmen mobil

background image

Nggunakake piranti bareng sistem infotainmen mobil

Sambungake piranti sampeyan menyang sistem infotainmen mobil MirrorLink™ sing sah

karo kabel USB kanggo, contone, nggunakake aplikasi navigasi utawa muter musik saka

piranti sampeyan sinambi nyupir. Nalika kasambung, sampeyan bisa ngarahake aplikasi

nggunakake kontrol sistem infotainmen mobil.

Saperang aplikasi bisa uga ora kasedhiya ing sambungan MirrorLink™ Semono uga, data

kalindhung kayata video sing dilindhungi raket karo Digital Rights Management (DRM), ora bisa

sumadhiya liwat MirrorLink™.

Nyambung piranti menyang sistem infotainmen mobil

Sambungake piranti sampeyan lan sistem infotainmen mobil nggunakake kabel

USB. Layar piranti sampeyan bakal katon ing layar sistem infotainmen.

Sampeyan bisa wae kudu miwiti MirrorLink™ sacara manual yen sambungan antarane piranti

sampeyan lan sistem infotainmen ora otomatis wiwit.

Kanggo miwiti MirrorLink™ kanthi manual

1

Pesthekake yen piranti sampeyan wis disambung karo sistem infotainmen

nggunakake kabel USB.

2

Saka Layar Ngarepsampeyan, tutul .

3

Golek lan tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > MirrorLink™.

4

Tutul

Wiwiti MirrorLink™, banjur tutul OK.

5

Yen sambungan isih gagal, tutul

Alamat jaringan kanggo ngganti menyang alamat

jaringan liya ing cilik padha alamat jaringan digunakake dening layanan liyane

kayata Bluetooth® lan Wi-Fi®, coba maneh.

122

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.