Sony Xperia Z1 - Виджеттер

background image

Виджеттер

Виджеттер – негізгі экранда тікелей пайдаланылатын кіші

қолданбалар. Сондай-ақ, олар төте

жолдар функциясын ат

қарады. Мысалы, Ауа райы виджеті жалпы ауа райы туралы ақпаратты

тікелей негізгі экраннан к

өруге мүмкіндік береді. Алайда, виджетті түрткенде, толық Ауа райы

қолданбасы ашылады. Google Play™ ішінен қосымша виджеттерді жүктеп алуға болады.

Негізгі экранға виджет қосу

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының бос орнын түртіп, ұстап тұрыңыз, одан

кейін Виджеттер ж-е қолдан-р т

үймесін түртіңіз.

2

Қосқыңыз келетін виджетті тауып, оны түртіңіз.

Виджет өлшемін өзгерту

1

Виджетті т

үртіп, ол үлкейгенше және құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін

виджетті босаты

ңыз. Виджет өлшемін өзгерту мүмкін болса, мысалы Күнтізбе виджетін,

б

өлектелген жақтау мен өлшемін өзгерту нүктелері пайда болады.

2

Виджетті кішірейту немесе

үлкейту үшін нүктелерді ішке немесе сыртқа қарай сүйреңіз.

3

Виджетті

ң жаңа өлшемін растау үшін Негізгі экран экранының кез келген жерін түртіңіз.

Виджетті жылжыту

Виджетті т

үртіп, ол үлкейгенше және құрылғы дірілдегенше басып тұрыңыз, одан кейін

қолданбаны басқа жерге сүйреңіз.

Виджетті жою

Виджетті

үлкейіп, құрылғы дірілдей бастағанша басып, ұстап тұрыңыз да, ішіне сүйреп

апары

ңыз.