Sony Xperia Z1 - Төте жолдар және қалталар

background image

Төте жолдар және қалталар

Қолданбаларды басқару және негізгі экранды ретте ұстау үшін төте жолдар мен қалталарды

пайдаланы

ңыз.

20

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Т

өте жол көмегімен қолданбаны ашу

2

Ішінде

қолданбалар бар қалтаны ашу

Негізгі экранға қолданба төте жолын қосу

1

Негізгі экран бос аума

ғын түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Реттеу м

әзіріндегі Виджеттер ж-е қолдан-р > Қолданбалар түймесін түртіңіз.

3

Қолданбалар тізімін айналдырып, керектісін таңдаңыз. Таңдалған қолданба Негізгі экран

ішіне

қосылады.

Немесе, 3-қадамда Виджеттер ж-е қолдан-р > Төте жолдар түймесін түртіп, қол жетімді
тізімнен қолданбаны таңдауға болады. Төте жолдар қосу үшін осы әдісті пайдалансаңыз,
қол жетімді қолданбалардың кейбіреулері сілтемеге арнайы функциялар қосуға мүмкіндік
береді.

Негізгі экранда элементті жылжыту

Элементті т

үртіп, ол таңдалғанша ұстап тұрыңыз, одан кейін элементті басқа жерге

с

үйреңіз.

Басты экраннан элементті жою

Элементті т

үртіп, ол таңдалғанша ұстап тұрыңыз, одан кейін элементті белгішесіне

с

үйреңіз.

Негізгі экранда қалта жасау

Қолданба белгішесін немесе төте жолды түртіп, ол таңдалғанша ұстап тұрыңыз, одан

кейін оны бас

қа қолданба белгішесінің немесе төте жолдың үстіне қойыңыз.

Негізгі экрандағы қалтаға элементтер қосу

Элементті т

үртіп, ол таңдалғанша ұстап тұрыңыз, одан кейін элементті қалтаға сүйреңіз.

Негізгі экранда қалта атын өзгерту

1

Қалтаны ашу үшін түртіңіз.

2

Қалта атауы жола

ғын көрсету үшін қалтаның атау жолағын түртіңіз.

3

Жа

ңа қалта атауын енгізіп, Орындалды түймесін түртіңіз.