Sony Xperia Z1 - Хабарларды ұйымдастыру

background image

Хабарларды ұйымдастыру

Хабарды жою үшін

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз, содан соң тауып, түртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келетін хабарды қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрып, Хабарды жою > Жою опциясын

т

үртіңіз.

Сөйлесулерді жою үшін

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Сөйлесулерді жою түймесін түртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін сөйлесулерге белгі қойыңыз да, > Жою тармағын басыңыз.

Хабарға жұлдызша қою

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін тауып, түртіңіз.

2

Аш

қыңыз келетін сөйлесуді түртіңіз.

3

Ж

ұлдызша қойғыңыз келетін хабарды түртіп ұстап тұрып, Жұлдызды қосу түймесін

т

үртіңіз.

4

Хабардан ж

ұлдызшаны алып тастау үшін жұлдызша қойылған хабарды түртіп ұстап

т

ұрыңыз, содан кейін Жұлдызды жою түймесін түртіңіз.

Жұлдызшамен белгіленген хабарларды көру

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Жұлд-н белгі-н хабарлар түймесін түртіңіз.

3

Ж

ұлдызшамен белгіленген барлық хабарлар бір тізімде көрсетіледі.

Хабарларды іздеу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Іздеу түймесін түртіңіз.

3

Іздеу с

өздерін енгізіңіз. Іздеу нәтижелері тізімде көрінеді.

75

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.