Sony Xperia Z1 - Жад және сақтау орны

background image

Жад және сақтау орны

Құрылғыда жадтың және сақтау опцияларының әр түрлі түрлері бар.

Ішкі жад шамамен 12 Гбайт ж

әне жүктелген немесе тасымалданған мазмұнды жеке

параметрлермен ж

әне деректермен бірге сақтауға пайдаланылады. Ішкі жадта сақталған

134

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

деректерді

ң кейбір мысалдары дабыл, дыбыс және тіл параметрлері болып табылады;

электронды

қ пошта; күнтізбе оқиғалары; фотосуреттер; бейнелер және музыка.

Қосымша бос орын алу үшін сақтау сыйымдылығы 64 Гбайтқа дейін жойылатын жад картасын

пайдалану

ға болады. Ішкі жадты босату үшін мультимедиа файлдары мен бірнеше қолданбаны

(оларды

ң деректерімен) жадтың осы түріне жылжытуға болады. Кейбір қолданбалар, мысалы,

Камера

қолданбасы деректерді тікелей жад картасына сақтай алады.

Динамикалы

қ жад (RAM) шамамен 2 Гбайт және сақтау үшін пайдаланылмайды. RAM іске

қосылған бағдарламалар мен операциялық жүйені өңдеу үшін пайдаланылады.

Жад картасын бөлек сатып алу қажет болуы мүмкін.

www.sonymobile.com/support

бөліміндегі құрылғыңызға арналған ресми құжаттарды

жүктеу арқылы Android құрылғыларында жадты пайдалану туралы толығырақ оқыңыз.

Жад өнімділігін жақсарту

Құрылғыдағы жад қалыпты пайдаланудың нәтижесінде толып қалуы мүмкін. Құрылғы

жылдамды

ғы төмендей бастаса немесе бағдарламалар кенет жабылып қалса, келесі әрекеттерді

орында

ңыз:

Ішкі жадта

әрқашан 100 Мбайттан көп бос орын және 100 Мбайттан көп бос RAM орнын

са

қтаңыз.

Пайдаланып жатпа

ған іске қосылған бағдарламаларды жауып шығыңыз.

Барлы

қ бағдарламалардың кэш жадын тазалаңыз.

Пайдаланбайтын ж

үктелген бағдарламаларды жойыңыз.

Егер ішкі жад толы болса, ба

ғдарламаларды жад картасына жылжытыңыз.

Фотосуреттерді, бейнелерді ж

әне музыканы ішкі жадтан жад картасына тасымалдаңыз.

Құрылғыңыз жад картасындағы мазмұнды оқи алмаса, картаны пішімдеуіңіз қажет болуы мүмкін.

Картаны пішімдеген кезде онда

ғы барлық мазмұн жойылатынын ескеріңіз.

Бірнеше пайдаланушысы бар құрылғы пайдалансаңыз, деректерді жад картасына
тасымалдау және жад картасын пішімдеу сияқты белгілі бір әрекеттерді орындау үшін
құрылғының иесі, яғни негізгі пайдаланушысы ретінде жүйеге кіруіңіз керек.

Жад күйін көру

1

Негізгі экран м

әзірінен басыңыз.

2

Параметрлері > Қойма опцияларын тауып т

үртіңіз.

Бос және пайдаланылған RAM санын көру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Бағдарламалар > Қосылу тарма

ғын тауып түртіңіз.

Барлық бағдарламалардың кэш жадын тазалау

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Қойма опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

Кэштелген деректер > OK тарма

ғын түртіңіз.

Кэш жадын тазалаған кезде ешқандай мәліметтер немесе параметрлер жоғалтпайсыз.

Медиа файлдарын жад картасына тасымалдау

1

Құрылғыда жад картасы бар екенін тексеріңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

3

Параметрлері > Қойма > Деректерді SD картаға тасы-дау тарма

ғын тауып

т

үртіңіз.

4

Жад картасына тасымалдау

қажет файл түрлерін белгілеңіз.

5

Тасымалдау т

үймесін түртіңіз.

135

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қолданбаларды жад картасына жылжыту

1

Құрылғыда жад картасы бар екенін тексеріңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

3

Параметрлері > Бағдарламалар параметрін тауып, т

үртіңіз.

4

SD

картада

қойындысына сырғытыңыз. Жылжытылатын қолданбаларды көрсететін

тізім пайда болады.

5

Жылжыту

қажет қолданбаны таңдап, SD КАРТАСЫНА ЖЫЛЖЫТУ түймесін

т

үртіңіз. Қолданба жылжығаннан кейін қолданбаның қасында белгі қойылған ұяшық

пайда болады.

Қолданбалар мен қызметтердің іске қосылуын тоқтату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Бағдарламалар > Қосылу тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Қолданбаны немесе қызметті таңдап, ТОҚТАТУ түймесін түртіңіз.

Жад картасын пішімдеу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлері > Қойма > SD картаны өшіру тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Растау

үшін SD картаны өшіру > Барлығын өшіру түймесін басыңыз.

Жад картасын пішімдеген кезде ондағы барлық мазмұн жойылады. Жад картасын
пішімдеуден бұрын сақтағыңыз келетін барлық деректердің қосалқы көшірмелері
жасалғанын тексеріңіз. Мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау үшін оны компьютеріңізге
көшіре аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін Файлдарды компьютермен басқару
бетіндегі 136 бөлімін қараңыз.