Sony Xperia Z1 - Failų tvarkymas naudojant kompiuterį

background image

Failų tvarkymas naudojant kompiuterį

Norėdami persiųsti ir tvarkyti failus, sujunkite „Windows

®

“ kompiuterį ir įrenginį USB laidu.

Sujungę abu įrenginius, galite vilkti turinį iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai arba iš

įrenginio vidinės atminties į SD kortelę ir atvirkščiai, naudodami kompiuterio failų naršyklę.

Jei turite kompiuterį ar „Apple

®

Mac

®

“ kompiuterį, naudodami „Xperia™ Companion“

galite pasiekti savo įrenginio failų sistemą.

USB jungčių režimai

Galite naudoti du USB jungčių režimus:

Medijos persiuntimo

režimas (MTP)

Naudokite MTP failams tvarkyti, prietaiso programinei įrangai atnaujinti ir
jungiantis per WLAN. Šis USB režimas naudojamas su „Microsoft

®

Windows

®

kompiuteriais. MTP įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

Talpiosios atminties

režimas (MSC)

Naudokite MCS failams tvarkyti naudodami „MAC OS

®

“ ir „Linux“

kompiuterius, nepalaikančius MTP.

USB ryšio režimo keitimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > USB ryšys

>

USB ryšio režimas.

3

Bakstelėkite

Medijos persiuntimo režimas (MTP) arba Talpiosios atminties

režimas (MSC).

4

Bakstelėkite

Gerai.

Failų persiuntimas „Wi-Fi

®

“ tinkle naudojant medijos perdavimo režimą

Failus persiųsti iš prietaiso į kitus su MTP suderinamus prietaisus (pvz., kompiuterį) ir
atvirkščiai galite naudodami „Wi-Fi

®

“ ryšį. Prieš jungdamiesi pirmiausia turite susieti du

prietaisus. Jei persiunčiate muziką, vaizdo įrašus, paveikslėlius arba kitus medijos failus iš

prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai, geriausia kompiuteryje naudoti programą „Media Go™

“. „Media Go™“ konvertuoja medijos failus, kad galėtumėte naudoti juos prietaise.

Norint naudotis šia funkcija, jums reikės prietaiso, kuriame suaktyvintas „Wi-Fi

®

“ ryšys,

palaikantis medijos perdavimą, pvz., kompiuterio, kuriame veikia „Microsoft

®

Windows

Vista

®

“ arba „Windows

®

7“.

Prietaiso paruošimas naudoti belaidžiu ryšiu su kompiuteriu

1

Įsitikinkite, kad prietaise suaktyvintas medijos perdavimo režimas. Paprastai jis

būna suaktyvintas pagal numatytuosius nustatymus.

2

Įsitikinkite, kad įjungta „Wi-Fi

®

funkcija.

3

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

4

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > USB ryšys.

5

Bakstelėkite

Sujungti su kompiuteriu, tada – Kitas.

6

Norėdami atlikti sąrankos procesą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Belaidis ryšys su sujungtu prietaisu

1

Įsitikinkite, kad prietaise suaktyvintas medijos perdavimo režimas. Paprastai jis

būna suaktyvintas pagal numatytuosius nustatymus.

2

Įsitikinkite, kad įjungta „Wi-Fi

®

“ funkcija.

3

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

4

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > USB ryšys.

5

Bakstelėkite sujungtą prietaisą, prie kurio norite prisijungti ir bakstelėkite

Prisijung..

138

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Atsijungimas nuo sujungto prietaiso

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > USB ryšys.

3

Pasirinkite sujungtą prietaisą, kurį norite atjungti.

4

Bakstelėkite

Atsijungti.

Sujungimo su kitu prietaisu pašalinimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > USB ryšys.

3

Pasirinkite sujungtą prietaisą, kurį norite pašalinti.

4

Bakstelėkite

Nutraukti sujungimą.