Sony Xperia Z1 - Pagrindinis ekranas

background image

Pagrindinis ekranas

Pagrindinis ekranas yra pradinis jūsų prietaiso naudojimo taškas. Jis panašus į

kompiuterio ekrano darbalaukį. Pagrindiniame ekrane gali būti iki septynių sričių, kurios

tęsiasi už įprastų rodymo ekrane ribų. Pagrindinio ekrano sričių skaičių rodo taškų eilės

pagrindinio ekrano apatinėje dalyje. Paryškintas taškas rodo sritį, kuri šiuo metu

naudojama.

15

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Perėjimas į pradinį ekraną

Paspauskite .

Naršymas pagrindiniame ekrane

Pagrindinio ekrano sritys

Į savo pagrindinį ekraną galite įtraukti naujų sričių (daugiausiai iki septynių sričių) ir jas

ištrinti. Taip pat norimą naudoti sritį galite nustatyti kaip pagrindinę ekrano sritį.

Srities kaip svarbiausios pagrindinio ekrano srities nustatymas

1

Palaikykite palietę tuščią pagrindinio ekrano sritį, kol prietaisas suvibruos.

2

Braukite kairėn arba dešinėn, kad rastumėte sritį, kurią norite nustatyti kaip

svarbiausią pagrindinio ekrano sritį, tada bakstelėkite .

Srities įtraukimas į pagrindinį ekraną

1

Palaikykite palietę tuščią Pagrindinis ekranas sritį, kol prietaisas suvibruos.

2

Norėdami naršyti sritis, braukite kairėn arba dešinėn iki pat galo, tada bakstelėkite

.

16

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Srities trynimas iš pagrindinio ekrano

1

Palieskite ir palaikykite tuščią sritį dalyje Pagrindinis ekranas, kol prietaisas

suvibruos.

2

Brūkštelėdami į kairę arba į dešinę raskite sritį, kurią norite ištrinti, tada bakstelėkite

.

Pagrindinio ekrano nustatymai

Naudodami nuorodą

Pagrindiniai nustatymai pakoreguokite kelis pagrindinius

pagrindinio ekrano nustatymus. Pavyzdžiui, galite nustatyti pagrindinį ekraną

automatiškai pasisukti ir pakoreguoti piktogramų dydį.

Pagrindinio ekrano automatinio pasukimo nustatymas

1

Palieskite ir palaikykite tuščią pagrindinio ekrano sritį, kol prietaisas suvibruos, tada

bakstelėkite

Pagrindiniai nustatymai.

2

Šliaužiklį, esantį šalia

Automatinis pasukimas, vilkite dešinėn.

Piktogramų dydžio pritaikymas pagrindiniame ekrane

1

Palieskite ir palaikykite tuščią pagrindinio ekrano sritį, kol prietaisas suvibruos, tada

bakstelėkite

Pagrindiniai nustatymai.

2

Bakstelėkite

Piktogramos dydis ir pasirinkite pasirinktį.