Sony Xperia Z1 - Garsas, skambėjimo signalas ir garsumas

background image

Garsas, skambėjimo signalas ir garsumas

Galite reguliuoti gaunamų skambučių, pranešimų, muzikos ir vaizdo įrašų skambėjimo

garsumą. Galite įjungti tylųjį režimą ir rankiniu būdu nustatyti, kada išjungti tylųjį režimą.

Taip pat galite iš anksto nustatyti, kada automatiškai įjungti tylųjį režimą.

Skambėjimo signalo garsumo pritaikymas garsumo klavišu

Paspauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Medijos grojimo garsumo pritaikymas naudojant garsumo klavišą

Grodami muziką ar žiūrėdami vaizdo įrašus, paspauskite garsumo klavišą aukštyn

arba žemyn, net kai ekranas užrakintas.

Vibracijos režimo įjungimas

Spauskite garsumo klavišą žemyn arba aukštyn, kol būsenos juostoje bus rodoma

.

Tyliojo režimo aktyvinimas

1

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol būsenos juostoje bus rodoma .

2

Pasirinkite laiko intervalą.

Tyliojo režimo nustatymų pasirinktys

Neribotą laiką Prietaiso nutildymas, kol patys vėl neįjungiate garso.

1 val.

Prietaiso nutildymas vienai valandai. Trukmę galite reguliuoti baksnodami minuso ir pliuso

piktogramas.

41

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Tyliojo režimo laikotarpių planavimas

1

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol būsenos juostoje bus rodoma .

2

Bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Dienos, pažymėkite atitinkamų dienų žymimuosius

langelius, tada bakstelėkite

Atlikta.

4

Norėdami pritaikyti pradžios laiką, bakstelėkite

Pradžios laikas ir pasirinkite

reikšmę, tada bakstelėkite

Gerai.

5

Norėdami pritaikyti pabaigos laiką, bakstelėkite

Pabaigos laikas ir pasirinkite

reikšmę, tada bakstelėkite

Gerai. Pasirinktu laikotarpiu jūsų prietaisas veiks tyliuoju

režimu.

Tyliojo režimo išimčių nustatymas

Galite pasirinkti pranešimų tipus, kuriems būtų leidžiama skambėti tyliojo režimo metu, ir

galite filtruoti išimtis pagal tai, kas atsiunčia pranešimą. Dažniausi išimčių tipai:

Įvykiai ir priminimai

Skambučiai

Žinutės

Žadintuvo signalai

Leidimas išimtims skambėti tyliuoju režimu

1

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol būsenos juostoje bus rodoma .

2

Šliaužiklį, esantį šalia

Leisti išimtis, vilkite dešinėn.

Pranešimų kaip išimčių nustatymas veikiant tyliuoju režimu

1

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol būsenos juostoje bus rodoma .

2

Bakstelėkite .

3

Dalyje

Tyliojo režimo išimtys atitinkamus šliaužiklius vilkite dešinėn.

Išimčių susiejimas su konkrečiais adresatų tipais

1

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol būsenos juostoje bus rodoma .

2

Bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Skambučiai / pranešimai nuo.

4

Pasirinkite pasirinktį.

Leidimas signalams skambėti tyliuoju režimu

1

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol būsenos juostoje bus rodoma .

2

Šliaužiklį, esantį šalia

Leisti žadintuvą, vilkite dešinėn.

Leidimas išimtims skambėti iš anksto nustatytu tyliojo režimo laiko intervalu

1

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol būsenos juostoje bus rodoma .

2

Bakstelėkite .

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Išimtys, vilkite dešinėn.

Garsumo lygių pritaikymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimas.

3

Nuvilkite garsumo šliaužiklius į norimas vietas.

Taip pat galite spausti garsumo klavišą aukštyn arba žemyn ir bakstelėti , kad atskirai

pritaikytumėte skambėjimo signalo, medijos atkūrimo arba žadintuvo signalo garsumo lygius.

Prietaiso vibravimo, kai gaunami skambučiai, nustatymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimas.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Taip pat vibruoti, kai skambinama, vilkite dešinėn.

42

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Skambėjimo signalo nustatymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimas > Tel. skambėjimo

signalas.

3

Pasirinkite pasirinktį sąraše arba bakstelėkite , kad pasirinktumėte prietaise

išsaugotą muzikos failą.

4

Patvirtinkite bakstelėdami

Atlikta.

Pranešimo garso pasirinkimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimas > Pranešimo garsas.

3

Pasirinkite pasirinktį sąraše arba bakstelėkite , kad pasirinktumėte prietaise

išsaugotą muzikos failą.

4

Patvirtinkite bakstelėdami

Atlikta.

Kai kurios programos turi savus specifinius pranešimų garsus, kuriuos galite pasirinkti iš

programų nustatymų.

Lietimo signalų aktyvinimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimas > Kiti garsai.

3

Šliaužiklius, esančius šalia

Numerio rinkimo tonai ir Lietimo garsai, vilkite dešinėn.