Sony Xperia Z1 - Заштита за екран

background image

Заштита за екран

Пред да го употребите вашиот уред, отстранете го транспарентниот заштитен филм со
повлекување на картичката која стрчи.

Се препорачува да го заштитите вашиот уред со Sony прекривка за екран или со штитник наменет
за вашиот Xperia™ модел. Користењето на штитник за екран од трети лица може да доведе до тоа
вашиот уред да не работи поради покривање на сензорите, објективот, звучниците, или
микрофоните и може да ја поништи гаранцијата.