Sony Xperia Z1 - Panggilan kecemasan

background image

Panggilan kecemasan

Peranti anda menyokong nombor kecemasan antarabangsa, sebagai contoh 112 atau

911. Anda biasanya boleh menggunakan nombor ini untuk membuat panggilan

66

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

kecemasan dalam mana-mana negara, dengan atau tanpa kad SIM dimasukkan, jika

anda berada dalam liputan rangkaian.

Untuk membuat panggilan kecemasan

1

Buka pad dail.

2

Masukkan nombor kecemasan, dan ketik .

Anda boleh membuat panggilan kecemasan walaupun semasa tiada kad SIM dimasukkan

atau apabila semua panggilan keluar disekat.

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa kad SIM dikunci

1

Ketik

Pgln kecemasan.

2

Masukkan nombor kecemasan dan ketik .

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa peranti dikunci

1

Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .

2

Sentuh terus ikon telefon , kemudian seretnya ke kanan. Log panggilan

dipaparkan.

3

Ketik skrin untuk memaparkan pad dail.

4

Masukkan nombor kecemasan dan ketik .

67

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.