Sony Xperia Z1 - Foto’s maken en video’s opnemen

background image

Foto's maken en video's opnemen

1

Zoom in of uit

2

Hoofdcamerascherm

3

Cameratoets: camera activeren/foto's maken/video's opnemen

4

Geef foto's en video's weer

5

Maak foto's of neem videoclips op

6

Ga een stap terug of sluit de camera af

7

Pictogram instellingen opnamemodus

8

Pictogram camera-instellingen en snelkoppelingpictogrammen

9

Camera aan voorzijde

Een foto nemen vanaf het vergrendelscherm

1

Druk kort op de aan/uit-toets om het scherm te activeren.

2

Om de camera te activeren, raakt u het camerapictogram aan en sleept u dit

naar rechts.

3

Tik nadat de camera is geopend op .

Een foto maken met de cameratoets

1

Activeer de camera.

2

Druk de cameratoets volledig in.

Een foto maken door op de knop op het scherm te tikken

1

Activeer de camera.

2

Richt de camera op het onderwerp.

3

Tik op de knop op het scherm . De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van

het scherm haalt.

Een zelfportret maken met de camera vooraan

1

Activeer de camera.

2

Tik op

.

3

Als u de foto wilt maken, drukt u op de cameratoets. De foto wordt gemaakt

zodra u uw vinger van het scherm haalt.

De flitser voor de fotocamera gebruiken

1

Wanneer de camera is geopend, tikt u op .

2

Selecteer uw gewenste flitserinstelling.

3

Maak de foto.

91

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De zoomfunctie gebruiken

Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer de camera open is.

Knijp vingers samen of beweeg ze uit elkaar op het camerascherm wanneer de camera

open is.

Een video opnemen met de cameratoets

1

Activeer de camera.

2

Tik op en selecteer vervolgens .

3

Als de videocamera niet is geselecteerd, tikt u op .

4

Druk op de cameratoets om het opnemen van een video te starten.

5

Druk opnieuw op de cameratoets om de opname te stoppen.

Een video opnemen

1

Schakel de camera in.

2

Richt de camera op het onderwerp.

3

Tik op om de opname te starten.

4

Tik op om tijdens het opnemen van een video te onderbreken. Tik op om het

opnemen te hervatten.

5

Tik op om de opname te stoppen.

Een foto nemen tijdens het opnemen van een video

Tik op om een foto te nemen tijdens het opnemen van een video. De foto wordt

gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

Uw foto's en video's weergeven

1

Schakel de camera in en tik vervolgens op een miniatuurweergave om een foto of

video te openen.

2

Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.

Een foto of een opgenomen video verwijderen

1

Blader naar de foto of de video die u wilt verwijderen.

2

Tik op het scherm zodat wordt weergegeven.

3

Tik op .

4

Tik op

Verwijderen om uw keuze te bevestigen.