Sony Xperia Z1 - Meldingen

background image

Meldingen

Meldingen brengen u op de hoogte van gebeurtenissen zoals nieuwe berichten en

agendameldingen evenals lopende activiteiten zoals downloads. Meldingen verschijnen

op:

De statusbalk

Het meldingsvenster

Het vergrendelscherm

Het meldingsvenster openen of sluiten

1

Sleep de statusbalk omlaag om het meldingsvenster te openen.

2

Sleep het venster omhoog om het meldingsvenster te sluiten.

Reageren op een melding in het meldingenvenster

Tik op de melding.

Een melding verwijderen van het meldingsvenster

Plaats uw vinger op een melding en veeg naar links of rechts.

25

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een melding in het meldingsvenster vergroten

Sleep de melding omlaag.

Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

Alle meldingen in het meldingsvenster wissen

Tik op

.

Reageren op een melding in het vergrendelingscherm

Dubbeltik op de melding.

Een melding uit het vergrendelingscherm verwijderen

Plaats uw vinger op de melding en veeg naar links of rechts.

Een melding op het vergrendelingscherm vergroten

Sleep de melding omlaag.

Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

Meldingen op het vergrendelscherm beheren

U kunt uw apparaat zo instellen dat alleen geselecteerde meldingen op het

vergrendelscherm worden weergegeven. U kunt alle meldingen en de inhoud daarvan

toegankelijk maken, gevoelige inhoud verbergen voor alle meldingen of specifieke apps,

of ervoor kiezen geen meldingen weer te geven.

De meldingen selecteren voor weergave op het vergrendelingscherm

1

Tik in het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Geluid en melding > Bij vergrendeld apparaat.

3

Selecteer een optie.

Opties voor weergave van meldingen op het vergrendelscherm

Inhoud van alle

meldingen

weergeven

Alle meldingen op het vergrendelscherm weergeven. Als deze instelling is

ingeschakeld, moet u er rekening mee houden dat alle inhoud (inclusief de inhoud van

binnenkomende e-mails en chats) zichtbaar zullen zijn op het vergrendelscherm

behalve wanneer u de betreffende apps aanwijst als

Gevoelig in het menu App-

meldingen instellingen

Inhoud van

gevoelige meldingen

verbergen

Een pincode, wachtwoord of patroon moet zijn ingesteld als schermvergrendeling om

deze instelling beschikbaar te maken.

Inhoud verborgen wordt weergegeven op het

vergrendelscherm als er gevoelige berichten binnenkomen. U krijgt bijvoorbeeld een

melding voor een binnenkomende e-mail of chat, maar de inhoud is niet zichtbaar op

uw vergrendelscherm.

Helemaal geen

meldingen

weergeven

U krijgt geen meldingen op het vergrendelscherm.

Het meldingniveau voor een app instellen

U kunt voor meldingen voor individuele toepassingen op verschillende niveaus instellen.

U kunt bijvoorbeeld alle e-mailmeldingen blokkeren, meldingen van Facebook™ voorrang

geven en de inhoud van berichten verbergen op het vergrendelscherm.

Het meldingniveau voor een app instellen

1

Tik in het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Geluid en melding > App-meldingen.

3

Selecteer de app waarvoor u de instellingen voor meldingen wilt wijzigen.

4

Sleep de schuifregelaar naar rechts.

26

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Meldingsniveaus en opties voor specifieke toepassingen

Blokkeren Nooit meldingen voor de geselecteerde app tonen.

Prioriteit

Meldingen van het hoogste prioriteitsniveau worden boven alle andere meldingen in het

vergrendelingsscherm weergegeven.

Gevoelig Deze optie is alleen beschikbaar als u een pincode, wachtwoord of patroon als schermblokkering

instelt en u

Inhoud van alle meldingen weergeven hebt geselecteerd onder de instelling Bij

vergrendeld apparaat. Meldingen voor de app verschijnen op het vergrendelingsscherm, maar

de inhoud is niet zichtbaar.

Meldingslampje

Het meldingslampje informeert u over de batterijstatus en een aantal andere zaken. Een

wit knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist

gesprek is. Het meldingslampje is standaard ingeschakeld maar u kunt het handmatig

uitschakelen.

Als het meldingslampje is uitgeschakeld, gaat het alleen branden bij een waarschuwing voor

de batterijstatus, bijvoorbeeld als het energieniveau lager is dan 15 procent.

Het meldingslampje inschakelen

1

Tik in uw startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid en melding.

3

Sleep de schuifregelaar naast

Meldingslampje naar rechts.