Sony Xperia Z1 - Slik starter du enheten for første gang

background image

Slik starter du enheten for første gang

Første gang du starter enheten, åpnes det en konfigurasjonsveiviser som hjelper deg

med å angi grunnleggende innstillinger, logge på Internett-kontoer og tilpasse enheten.

Hvis du for eksempel har en Sony Entertainment Network-konto, kan du logge deg på

kontoen her, så konfigureres tjenesten med en gang.

Du kan også få tilgang til oppsettsveiledningen senere fra menyen Innstillinger. Du må være

logget på som primærbruker (dvs. eier) for å få tilgang til oppsettsveiledningen på en enhet

med flere brukere.

Slå på enheten

Sørg for at batteriet er ladet i minst 30 minutter før du slår på enheten for første gang.

1

Trykk på og hold inne på/av-tasten til enheten vibrerer.

2

Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet når du blir bedt om det, og trykk på

.

3

Vent litt mens enheten starter opp.

Du mottar PIN-kode for SIM-kortet fra nettoperatøren, men du kan endre den senere i

innstillingsmenyen . Du kan korrigere eventuelle feiltastinger av PIN-koden for SIM-kortet ved

å trykke på

.

Slik slår du av enheten

1

Trykk og hold nede på/av-tasten inntil valgmenyen åpnes.

2

På valgmenyen tar du hurtig på

Slå av.

Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av.