Sony Xperia Z1 - Ustawienia konta e-mail

background image

Ustawienia konta e-mail

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

4

Wybierz konto, które chcesz usunąć.

5

Stuknij pozycję

Usuń konto > OK.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

4

Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki

odbiorczej.

5

Stuknij kolejno pozycje

Częstotliwość sprawdzania > Częstość sprawdzania i

wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange

Active Sync

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

E-

mail.

2

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić

odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.

4

Stuknij pozycję

Poza biurem.

5

Przeciągnij suwak obok pozycji

Poza biurem w prawo, aby włączyć tę funkcję.

6

W razie potrzeby zaznacz pole wyboru

Ustaw zakres czasu i ustaw zakres czasu

dla odpowiedzi automatycznych.

7

Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.

8

Stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić.

81

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.