Sony Xperia Z1 - Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

background image

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można utworzyć na karcie pamięci, na karcie SIM lub w

pamięci USB. Więcej informacji o przywracaniu kontaktów na urządzeniu można znaleźć

w sekcji

Przesyłanie kontaktów

na stronie 69 .

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję

Eksportuj kontakty > Karta SD.

3

Stuknij pozycję

OK.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM niektóre informacje mogą nie zostać

wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Naciśnij przycisk , a następnie stuknij kolejno pozycje

Eksportuj kontakty > Karta

SIM.

3

Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję

Zaznacz

wszystkie, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.

4

Stuknij pozycję

Eksportuj.

5

Wybierz pozycję

Dodaj kontakty, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów

istniejących na karcie SIM, lub pozycję

Zastąp wszystkie kontakty, aby zastąpić

istniejące kontakty na karcie SIM.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty do pamięci USB

W przypadku eksportowania kontaktów za pomocą tej metody należy najpierw podłączyć

urządzenie do pamięci USB, takiej jak pamięć flash czy zewnętrzny dysk twardy, za pomocą

kabla adaptera USB Host. Więcej informacji o podłączaniu urządzenia do pamięci USB można

uzyskać w sekcji

Łączenie urządzenia z akcesoriami USB

na stronie 118 .

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Eksportuj kontakty > Pamięć USB.

3

Stuknij pozycję

OK.

75

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.