Sony Xperia Z1 - Przenoszenie muzyki na urządzenie

background image

Przenoszenie muzyki na urządzenie

Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:

Tylko system Windows

®

: Połącz urządzenie i komputer przewodem USB, a następnie

przeciągnij i upuść pliki muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na

komputerze. Zobacz

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera

na stronie 141 .

W przypadku korzystania z komputera PC można użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony,

aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania czy zasubskrybować

podcasty. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź do strony

http://mediago.sony.com/enu/features.

Do przesyłania plików multimedialnych z komputera na urządzenie lub odwrotnie można

użyć aplikacji Xperia™ Companion. Aplikację Xperia™ Companion można pobrać ze

strony

www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion

.

Aplikacja Music może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych. Aby uzyskać

więcej informacji o obsługiwanych formatach plików i sposobie korzystania z plików

multimedialnych (z dźwiękiem, zdjęciami i nagraniami wideo), pobierz dokumentację dla

swojego urządzenia ze strony

www.sonymobile.com/support

.