Sony Xperia Z1 - Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

background image

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij rozmowę, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij kolejno pozycje >

Zapisz.

3

Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję

Utwórz nowy kontakt.

4

Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję

Zapisz.