Sony Xperia Z1 - Controlul utilizării datelor

background image

Controlul utilizării datelor

Puteţi urmări cantitatea de date transferate în şi din dispozitiv prin conexiunea de date

mobilă sau prin cea Wi-Fi® pe parcursul unei perioade date. De exemplu, puteţi vizualiza

cantitatea de date utilizate de aplicaţii individuale. Pentru datele transferate prin

conexiunea de date mobilă, puteţi seta şi avertismente privind utilizarea de date şi limite

pentru a evita costuri suplimentare.

Dacă utilizaţi un dispozitiv împreună cu mai mulţi utilizatori, numai proprietarul, adică,

utilizatorul principal, poate regla setarea pentru utilizarea datelor. Reglarea setărilor de utilizare

a datelor vă poate ajuta să deţineţi un control mai bun asupra utilizării datelor, dar nu poate

garanta evitarea costurilor suplimentare.

Pentru a activa sau a dezactiva traficul de date

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

3

Trageţi cursorul de lângă

Trafic date reţele mob. pentru a activa sau a dezactiva

traficul de date.

Atunci când traficul de date este dezactivat, dispozitivul poate realiza în continuare conexiuni

Wi-Fi®, NFC şi Bluetooth®.

Pentru a seta o avertizare pentru nivelul de utilizare a datelor

1

Asiguraţi-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

4

Pentru a seta nivelul de avertizare, trageţi linia de avertizare la valoarea dorită.

Primiţi o notificare de avertizare atunci când cantitatea traficului de date se apropie

de nivelul setat de dvs.

Pentru a seta limita pentru nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă

1

Asiguraţi-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

4

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul funcţiei

Limitare nivel util. date tel. mob.,

apoi atingeţi

OK.

5

Pentru a seta limita nivelului de utilizare a datelor de telefonie mobilă, trageţi linia

limitei datelor la valoarea dorită.

Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de

date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Pentru a controla utilizarea datelor în cadrul aplicaţiilor individuale

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

3

Atingeţi uşor aplicaţia pe care doriţi să o controlaţi, apoi trageţi spre dreapta

cursorul aflat lângă

Restricţionare date de fundal ale apl. şi atingeţi uşor OK.

4

Pentru a accesa setări mai detaliate ale aplicaţiei (dacă există), atingeţi uşor

Setări

aplicaţii şi efectuaţi modificările necesare.

Performanţa anumitor aplicaţii poate fi afectată dacă modificaţi setările acestora de utilizare a

datelor.

Pentru a verifica gradul de utilizare a datelor

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Afişare Wi-Fi.

4

Pentru a vizualiza informaţii despre volumul de date transferate prin WI-Fi®,

atingeţi uşor fila

Wi-Fi.

5

Pentru a vizualiza informaţiile despre volumul de date transferate prin conexiunea

de date de telefonie mobilă, atingeţi uşor fila

Mobile.

37

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.