Sony Xperia Z1 - Asamblare

background image

Asamblare

Pe ecran este aplicată o folie de protecţie din plastic. Trebuie să îndepărtaţi această folie

înainte de a utiliza ecranul tactil. În caz contrar, este posibil ca ecranul tactil să nu

funcţioneze corespunzător.

Pentru a insera cartela micro SIM

Nu inseraţi o cartelă de memorie în fanta pentru cartela micro SIM.

8

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

1

Introduceţi o unghie în spaţiul liber dintre capacul fantei pentru cartela micro SIM şi

dispozitiv, apoi detaşaţi capacul.

2

Folosind o unghie, scoateţi suportul cartelei micro SIM.

3

Aşezaţi cartela micro SIM în suport, cu contactele aurite de pe cartela micro SIM

orientate în sus.

4

Inseraţi înapoi în dispozitiv suportul cartelei micro SIM.

5

Ataşaţi din nou capacul fantei pentru cartela micro SIM.

Inserarea cartelei micro SIM în dispozitiv fără a o aşeza în suportul aferent poate duce la

deteriorarea ei sau a dispozitivului; compania Sony Mobile nu acoperă prin garanţie şi nu va fi

responsabilă pentru nicio deteriorare cauzată de o astfel de acţiune.

Pentru a insera cartela de memorie

Nu inseraţi cartela de memorie în fanta pentru microcartela SIM.

1

Introduceţi o unghie în spaţiul liber dintre capacul cartelei de memorie şi dispozitiv,

apoi detaşaţi capacul cartelei de memorie.

2

Aşezaţi cartela de memorie în fanta pentru cartela de memorie, cu contactele

aurite orientate spre dvs., apoi împingeţi complet cartela de memorie în fantă până

când se aude un sunet de blocare.

3

Ataşaţi din nou capacul pentru cartela de memorie.

În funcţie de regiunea în care se comercializează, este posibil ca la achiziţionare telefonul să nu

fie furnizat împreună cu o cartelă de memorie.

Pentru a scoate microcartela SIM

1

Scoateţi capacul fantei pentru microcartela SIM.

2

Scoateţi suportul microcartelei SIM.

3

Scoateţi microcartela SIM.

4

Inseraţi suportul microcartelei SIM înapoi în fantă.

5

Ataşaţi din nou capacul fantei pentru microcartela SIM.

Pentru a scoate cartela de memorie

9

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

1

Opriţi dispozitivul sau dezinstalaţi cartela de memorie din

Setări > Stocare >

Dezinstalare cartelă SD .

2

Scoateţi capacul fantei pentru cartelă de memorie, apoi apăsaţi pe marginea

cartelei de memorie şi eliberaţi-o.

3

Trageţi cartela spre exterior pentru a o scoate în mod complet.