Sony Xperia Z1 - Usporiadanie správ

background image

Usporiadanie správ

Odstránenie správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na a potom vyhľadajte a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.

3

Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na

položky

Odstrániť správu > Odstrániť.

Odstraňovanie konverzácií

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Odstrániť konverzácie.

3

Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položky >

Odstrániť.

Označenie správy hviezdičkou

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.

3

Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdičkou, podržte ju a potom ťuknite

na položku

Pridať hviezdičku.

4

Ak chcete označenie správy hviezdičkou zrušiť, dotknite sa správy označenej

hviezdičkou, podržte ju a ťuknite na položku

Odstrániť hviezdičku.

77

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie správ označených hviezdičkou

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

Správy označ. hviezdičkou.

3

Všetky správy označené hviezdičkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

Hľadať.

3

Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí ako zoznam.