Sony Xperia Z1 - Klici v sili

background image

Klici v sili

Vaša naprava podpira uporabo mednarodnih številk za klice v sili, na primer 112 ali 911.

Te številke lahko po navadi uporabite za klic v sili v kateri koli državi, in sicer z vstavljeno

kartico SIM ali brez nje, če ste v dosegu omrežja.

Klicanje v sili

1

Odprite številčnico.

2

Vnesite številko klica v sili in tapnite .

Klic v sili lahko vzpostavite tudi, če nimate vstavljene kartice SIM ali če ste blokirali vse

odhodne klice.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

1

Tapnite

Klic v sili.

2

Vnesite številko za klic v sili in tapnite .

66

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Klicanje v sili, ko je naprava zaklenjena

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .

2

Dotaknite se ikone telefona in jo pridržite , nato jo povlecite na desno. Prikaže se

dnevnik klicev.

3

Tapnite , da prikažete številčnico.

4

Vnesite številko za klic v sili in tapnite .

67

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.