Sony Xperia Z1 - Prejemanje klicev

background image

Prejemanje klicev

Če sprejmete dohoden klic, ko je naprava v načinu spanja ali je zaslon zaklenjen, se

program Telefon zažene v celozaslonskem načinu. Če prejemate dohoden klic, ko je

zaslon aktiven, je dohodni klic prikazan kot plavajoče obvestilo – torej minimizirano okno,

ki plava na vrhu aktivnega zaslona. Ko prejmete takšno obvestilo, lahko sprejmete klice in

odprete zaslon programa Telefon ali pa zavrnete klic in ostanete na trenutnem zaslonu.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon neaktiven

Povlecite v desno.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon aktiven

V plavajočem obvestilu na vrhu zaslona, tapnite

SPREJMI.

Namesto, da klic sprejmete, odprite glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete zgornji

del plavajočega okna z obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje

klica. Če se na primer odločite, da boste klic zavrnili s sporočilom ali ga posredovali

telefonskemu odzivniku.

Zavrnitev dohodnega klica pri neaktivnem zaslonu

Povlecite na levo.

Zavrnitev dohodnega klica, ko je zaslon aktiven

V plavajočem obvestilu na vrhu zaslona, tapnite

ZAVRNI.

Namesto, da klic zavrnete, lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete

zgornji del plavajočega okna z obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za

upravljanje klica. Če se na primer odločite, da boste klic zavrnili s sporočilom ali ga

posredovali telefonskemu odzivniku.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Uporaba telefonskega odzivnika

Uporabite telefonski odzivnik, ko ste zasedeni in ne uspete sprejemati klicev oz. za

neodgovorjene klice. Omogočite funkcijo samodejnega sprejemanja klicev in določite,

koliko sekund mora preteči, preden odzivnik samodejno sprejme klic. Klice lahko v

telefonski odzivnik preusmerite tudi ročno, ko na primer ne uspete sprejeti klica. Iz svoje

naprave lahko nato neposredno dostopate do sporočil telefonskega odzivnika.

Če želite omogočiti telefonski odzivnik, morate najprej posneti pozdravno sporočilo.

61

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Snemanje pozdravnega sporočila za telefonski odzivnik

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™ > Pozdravna

sporočila.

3

Tapnite

Posnemi novo pozdravno sporočilo in preberite navodila na zaslonu.

Omogočanje samodejnega sprejemanja klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™.

3

Drsnik poleg možnosti

Telefonski odzivnik povlecite na desno.

Če za samodejno sprejemanje klicev ne nastavite časovnega zamika, bo uporabljena privzeta

vrednost.

Nastavitev časovne zamude za samodejno sprejemanje klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™.

3

Tapnite

Sprejmi po.

4

Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.

5

Tapnite

Dokončaj.

Preusmeritev dohodnega klica na telefonski odzivnik

Pri dohodnem klicu povlecite

Možnosti odgovora navzgor in izberite Zavrni s

telefonskim odzivnikom.

Pri dohodnem klicu lahko tudi počakate, da telefonski odzivnik samodejno sprejeme klic po

preteku vnaprej nastavljenega časa.

Predvajanje sporočil telefonskega odzivnika

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik Xperia™ > Sporočila.

3

Izberite glasovno sporočilo, ki ga želite predvajati.

Sporočila telefonskega odzivnika lahko predvajate neposredno iz dnevnika klicev, in sicer

tako, da tapnete .

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS. Ko zavrnete klic s takšnim sporočilom, se

sporočilo samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu

Sporočanje.
Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite

svoja sporočila. Lahko pa ustvarite prilagojena sporočila tako, da uredite vnaprej

oblikovana.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

1

Pri dohodnem klicu povlecite

Možnosti odgovora navzgor in tapnite Zavrni s

sporočilom.

2

Izberite enega od vnaprej oblikovanih sporočil ali tapnite in napišite novo

sporočilo.

Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

1

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite

Zavrni s sporočilom

navzgor.

2

Izberite enega od vnaprej oblikovanih sporočil ali tapnite in napišite novo

sporočilo.

62

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Zavrni klic s sporočilom.

3

Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.

4

Tapnite

V redu.