Sony Xperia Z1 - Krmarjenje med programi

background image

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami, oknom z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi lahko

krmarite med programi; preklapljanje med nedavnimi programi je tako res enostavno.

Tipke za krmarjenje so: »Osnovno«, »Nedavni programi« in »Nazaj«. Nekatere programe

boste zaprli, če pritisnete tipko »Domov« , nekatere boste začasno prekinili, drugi pa se

bodo izvajali v ozadju. Če program začasno prekinete ali če se izvaja v ozadju, lahko

nadaljujete tam, kjer ste končali, ko naslednjič zaženete program.

18

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Okno z nedavnimi programi – odpre nedavne programe

2

Vrstica s priljubljenimi – do programov ali gradnikov dostopajte prek bližnjice

3

Tipka »Nedavni programi« – odpre okno nedavnih programov in vrstico s priljubljenimi

4

Tipka »Domov« – izhod iz programa in vrnitev na začetni zaslon

5

Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali ga zapre

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

Pritisnite .

Zapiranje vseh nedavnih programov

Tapnite in nato še

.

Odpiranje menija v programu

Med uporabo programa pritisnite .

Menija ni na voljo v vseh programih.