Sony Xperia Z1 - Data dhe ora

background image

Data dhe ora

Mund të ndryshoni datën dhe orën në pajisjen tuaj.

Për të cilësuar datën manualisht

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Data dhe ora.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Data dhe ora automatike në të majtë.

4

Trokitni lehtë

Vendos datën.

5

Lëvizni lart dhe poshtë për të përzgjedhur datën e dëshiruar.

6

Trokitni lehtë

OK.

51

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar orën manualisht

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Data dhe ora.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Data dhe ora automatike në të majtë.

4

Trokitni lehtë

Vendos orën.

5

Përzgjidhni vlerat përkatëse për orën dhe minutat.

6

Trokitni lehtë

OK.

Për të cilësuar zonën orare

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Data dhe ora.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Zona kohore automatike në të majtë.

4

Trokitni lehtë

Zgjidh zonën orare.

5

Përzgjidhni një opsion.