Sony Xperia Z1 - Fantazia

background image

Fantazia

Fantazia është një ruajtës ndërveprues i ekranit që shfaq automatikisht ngjyrat, fotot ose

një diafilm kur pajisja juaj është e stacionuar ose duke u ngarkuar dhe ekrani është në

gjendje joaktive.

Në një pajisje me shumë përdorues, çdo përdorues mund të ketë cilësimet individuale të

Fantazisë.

Për të aktivizuar ruajtësin e ekranit Fantazia

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Ekrani > Fantazi.

3

Zvarriteni rrëshqitësin në të djathtë.

Për të përzgjedhur përmbajtjen për ruajtësin e ekranit Fantazia

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Ekrani > Fantazi.

3

Zvarriteni rrëshqitësin në të djathtë.

4

Përzgjidhni çfarë dëshironi të shfaqni kur ruajtësi i ekranit është aktiv.

Për të cilësuar kohën e nisjes së ruajtësit të ekranit Fantazia

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Ekrani > Fantazi.

3

Zvarriteni rrëshqitësin në të djathtë.

4

Për të aktivizuar menjëherë ruajtësin e ekranit Fantazia, trokitni lehtë dhe më pas

trokitni lehtë

Nis tani.

5

Për të cilësuar opsionet e aktivizimit automatik, trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë

Kur është te fantazia dhe zgjidhni një opsion.