Sony Xperia Z1 - Përmirësimi i daljes së zërit

background image

Përmirësimi i daljes së zërit

Mund të përmirësoni tingullin e pajisjes tuaj duke aktivizuar me dorë cilësime individuale

si Barazuesi dhe tingulli Rrethues. Gjithashtu mund të aktivizoni normalizuesin dinamik

për të minimizuar dallimet e volumit ndërmjet këngëve ose videove.

Për të përmirësuar manualisht daljen e zërit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Cilësimet e audios.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

ClearAudio+ në të djathtë.

Për të rregulluar me dorë cilësimet e zërit

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Cilësimet e audios.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

ClearAudio+ në të majtë.

4

Trokitni lehtë mbi

Efektet e tingullit > Barazuesi.

5

Rregulloni cilësimet e zërit duke zvarritur butonat e bandës së frekuencës lart ose

poshtë.

Rregullimi me dorë i cilësimeve të daljes së zërit nuk ndikon në aplikacionet e komunikimit me

zë. Për shembull, nuk ka ndryshim në cilësinë e zërit të telefonatës zanore.

Për të minimizuar ndryshimet në volum duke përdorur Normalizuesin dinamik

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Cilësimet e audios.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Normalizuesi dinamik në të djathtë.