Sony Xperia Z1 - Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove

background image

Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove

Mund të modifikoni dhe të zbatoni efektet te fotot origjinale që keni nxjerrë me kamerën

tuaj. Për shembull, mund të ndryshoni efektet e dritës. Pasi të ruani foton e modifikuar,

versioni origjinal i pandryshuar i fotos mbetet në pajisjen tuaj.

Për të modifikuar një foto

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

105

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të prerë anët e një fotoje

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë mbi >

Prit.

4

Trokitni lehtë mbi

Prit anët për të përzgjedhur një opsion.

5

Për të rregulluar kornizën e prerjes së anëve, prekni dhe mbani skajin e kornizës së

prerjes së anëve. Kur të zhduken katrorët te skajet, zvarriteni në brendësi ose për

nga jashtë për të ndryshuar madhësinë e kornizës.

6

Për të ndryshuar njëkohësisht madhësinë e të gjitha anëve të kornizës së prerjes,

prekni dhe mbani njërin prej katër cepave që të zhduken katrorët te skajet dhe

pastaj zvarriteni cepin siç duhet.

7

Për ta zhvendosur kornizën e prerjes së anëve në një zonë tjetër të fotos, prekni

dhe mbani në brendësi të kornizës dhe pastaj zvarriteni për në pozicionin e

dëshiruar.

8

Trokitni lehtë mbi .

9

Për të ruajtur një kopje të fotos pasi ta keni prerë, trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të zbatuar efekte speciale në një foto

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

4

Modifikoni foton sipas dëshirës dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të përmirësuar një foto duke përdorur cilësimet e përparuara

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

4

Për të ruajtur një kopje të fotos së modifikuar, trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të rregulluar cilësimet e dritës për një foto

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë dhe më pas zgjidhni një opsion dhe modifikojeni sipas dëshirës.

4

Për të ruajtur një kopje të fotos së modifikuar, trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të cilësuar nivelin e ngopjes së ngjyrave në një foto

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

4

Për të ruajtur një kopje të fotos së modifikuar, trokitni lehtë mbi

Ruaj.