Sony Xperia Z1 - Modifikimi i videove me aplikacionin Krijuesi i filmave

background image

Modifikimi i videove me aplikacionin Krijuesi i filmave

Mund të modifikoni videot që keni nxjerrë me kamerën tuaj. Për shembull, mund të

shkurtoni një video në gjatësinë e dëshiruar ose të rregulloni shpejtësinë e videos. Pasi të

ruani videon e modifikuar, versioni origjinal i pandryshuar i videos mbetet në pajisjen tuaj.

Për të prerë një video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë mbi videon që dëshironi të riprodhoni.

2

Trokitni lehtë mbi ekran për të afishuar shiritat e veglave, pastaj trokitni lehtë mbi

>

Prit.

3

Për të zhvendosur kuadrin e prerë në një vend tjetër të vijës kohore, prekni dhe

mbani skajin e kuadrit të prerë dhe zvarriteni në pozicionin e dëshiruar, pastaj

trokitni lehtë mbi

Apliko.

4

Për të ruajtur një kopje të videos së prerë, trokitni lehtë mbi

Ruaj.

106

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të rregulluar shpejtësinë e një videoje

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë mbi videon që dëshironi të riprodhoni.

2

Trokitni lehtë mbi ekran për të afishuar shiritat e veglave, pastaj trokitni lehtë mbi

>

Shpejtësia.

3

Përzgjidhni një opsion, pastaj prekni dhe mbani skajin e vijës kohore dhe tërhiqeni

atë në pozicionin e dëshiruar, dhe trokitni lehtë mbi

Apliko.

4

Për të ruajtur një kopje të videos së modifikuar, trokitni lehtë mbi

Ruaj.