Sony Xperia Z1 - Shikimi i fotove tuaja në një hartë

background image

Shikimi i fotove tuaja në një hartë

Shtimi i informacionit të vendndodhjes te fotot quhet gjeoetiketim. Mund të shihni dhe të

etiketoni fotot tuaja në një hartë dhe t'u tregoni shokëve dhe familjes se ku ishit kur

nxorrët një foto të veçantë. Shihni

Shtimi i pozicionit gjeografik te fotot tuaja

faqen 92 për më shumë informacion.

Nëse keni aktivizuar dallimin e vendndodhjes dhe keni aktivizuar gjeoetiketimin në kamerë,

mund të etiketoni drejtpërdrejt fotot tuaja për t'i parë në hartë në një moment tjetër.

108

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Shikoni fotot e gjeoetiketuara në pamjen e Globit

2

Kërkoni një vendndodhje në hartë

3

Shihni opsionet e menysë

4

Trokitni lehtë dy herë për të zmadhuar. Afroni gishtat për të zvogëluar. Zvarrisni për të parë pjesë të

ndryshme të hartës

5

Një grup fotosh dhe/ose videosh të gjeoetiketuara me të njëjtën vendndodhje

6

Miniaturat e grupit të përzgjedhur të fotove dhe/ose videove. Trokitni lehtë mbi një objekt për ta parë në

ekranin e plotë

Nëse disa foto janë nxjerrë në të njëjtën vendndodhje, vetëm njëra prej tyre shfaqet në hartë.

Numri i përgjithshëm i fotove shfaqet në cepin e sipërm djathtas, për shembull, . Për të parë

të gjitha fotot në grup, trokitni lehtë mbi foton e kopertinës dhe më pas trokitni lehtë mbi

njërën prej miniaturave në fund të ekranit.

Për të shtuar një gjeoetiketë në një foto

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave.

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

Shto gjeoetiketën për të hapur ekranin e

hartës.

3

Trokitni lehtë mbi hartë për të cilësuar vendndodhjen për fotografinë.

4

Për ta ricilësuar vendndodhjen për fotografinë, trokitni lehtë te vendndodhja e re

në hartë.

5

Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi

OK.

Për t'i parë fotot e gjeoetiketuara në hartë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Albumi.

3

Zvarritni anën e majtë të ekranit bazë të Albumit në të djathtë, pastaj trokitni lehtë

Vendet.

4

Trokitni lehtë foton që dëshironi ta shikoni në hartë.

Për t'i parë fotot e gjeoetiketuara në glob

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Albumi.

3

Zvarritni anën e majtë të ekranit bazë të Albumit në të djathtë, pastaj trokitni lehtë

Vendet > .

4

Trokitni lehtë foton që dëshironi ta shikoni në glob.

Për të ndryshuar gjeoetiketën e një fotoje

1

Kur shihni një foto në hartën e Albumit, prekeni dhe mbajeni foton derisa korniza e

saj të shndërrohet në blu dhe pastaj trokitni lehtë mbi vendndodhjen e dëshiruar

në hartë.

2

Trokitni lehtë mbi

OK.

Për të ndryshuar pamjen e hartës

Kur shihni hartën tek aplikacioni Albumi, trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni

Pamja

klasike ose Pamja satelitore.

109

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.