Sony Xperia Z1 - Ngarkimi i pajisjes tuaj

background image

Ngarkimi i pajisjes tuaj

Pajisja juaj ka një bateri të integruar të ringarkueshme që duhet të zëvendësohet vetëm

nga Sony ose nga një qendër riparimi e autorizuar nga Sony. Nuk duhet të përpiqeni

asnjëherë që ta hapni ose ta zbërtheni vetë këtë pajisje. Hapja e pajisjes mund të

shkaktojë dëmtime që do të shkelin garancinë tuaj.
Bateria është pjesërisht e ngarkuar kur pajisja dërgohet nga fabrika. Në varësi të kohës

që ka qenë në kuti para se ta blinit, niveli i baterisë mund të jetë shumë i ulët. Për këtë

arsye rekomandohet që ta ngarkoni baterinë për të paktën 30 minuta para se ta ndizni

pajisjen për herë të parë. Mund të vazhdoni përdorimin e pajisjes gjatë ngarkimit. Lexoni

më shumë se si të përmirësoni rendimentin e baterisë në

Bateria dhe menaxhimi i

energjisë

në faqen 22 .

11

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ngarkuar pajisjen tuaj

1

Futni ngarkuesin në një prizë elektrike.

2

Futni njërin skaj të kabllos USB te ngarkuesi (ose në portën USB të një kompjuteri).

3

Futeni skajin tjetër të kabllos në portën micro USB në pajisjen tuaj, me simbolin

USB të drejtuar lart. Drita e njoftimit ndriçon kur fillon ngarkimi.

4

Kur pajisja të ngarkohet plotësisht, shkëputeni kabllon nga pajisja juaj duke e

tërhequr drejt jashtë. Sigurohuni që lidhësi të mos përkulet.

Nëse bateria është shkarkuar plotësisht, mund të kalojnë disa minuta deri sa të ndriçojë drita

e njoftimit dhe të shfaqet ikona e ngarkimit .

Gjendja e dritës së njoftimit të baterisë

Jeshile

Bateria është duke u ngarkuar dhe niveli i ngarkimit të baterisë është më i lartë se 90%

E kuqe

Bateria është duke u ngarkuar dhe niveli i ngarkimit të baterisë është më i ulët se 15%

Portokalli

Bateria është duke u ngarkuar dhe niveli i ngarkimit të baterisë është më i ulët se 90%

12

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.