Sony Xperia Z1 - Për çfarë më duhet një llogari Google™?

background image

Për çfarë më duhet një llogari Google™?

Pajisja juaj Xperia™ nga Sony funksionion në platformën Android™ të zhvilluar nga

Google™. Kur e bleni pajisjen tuaj, në të janë të disponueshme një gamë aplikacionesh

dhe shërbimesh të Google™, për shembull, aplikacioni Gmail™, Google Maps™,

YouTube™ dhe Play Store™, që ju jep mundësinë e hyrjes në dyqanin në Internet të

Google Play™ për shkarkimin e aplikacioneve Android™. Për të përfituar sa më shumë

nga këto shërbime, ju duhet një llogari Google™. Për shembull, një llogari Google™

është e domosdoshme nëse dëshironi:

Të shkarkoni dhe të instaloni aplikacione nga Google Play™.

Të sinkronizoni postën elektronike, kontaktet dhe kalendarin duke përdorur Gmail™.

Të bisedoni me miq duke përdorur aplikacionin Hangouts™.

Sinkronizoni historinë e shfletimit dhe faqeshënuesit tuaj duke përdorur shfletuesin e

Internetit Google Chrome™.

Identifikoni vetveten si përdorues i autorizuar pas një riparimi të softuerit duke përdorur

Xperia™ Companion.

Gjeni, kyçni ose pastroni nga larg një pajisje të humbur ose të vjedhur duke përdorur

shërbimet my Xperia™ ose Menaxheri i Pajisjes Android™.
Për më shumë informacion rreth Android™ dhe Google™, shkoni te

http://support.google.com

.

Eshtë vendimtare që të mbani mend emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj të llogarisë

Google™. Në disa raste, mund të duhet të identifikoni vetveten për arsye të sigurisë duke

përdorur llogarinë tuaj Google™. Nëse nuk arrini të jepni emrin e përdoruesit dhe fjalëkaliin tuaj

Google™ në raste të tilla, pajisja juaj është kyçur. Gjithashtu, nëse keni më shumë se një llogari

Google™, sigurohuni të futni hollësitë për llogarinë përkatëse.

Për të konfiguruar një llogari në Google™ në pajisjen tuaj

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Llogaritë > Shto llogarinë > Google.

3

Ndiqni udhëzorin e regjistrimit për të krijuar një llogari në Google™ ose futuni nëse

tashmë keni një llogari.

Gjithashtu mund të futeni ose të krijoni një llogari Google™ nga udhëzori i konfigurimit herën e

parë që ndizni pajisjen tuaj. Ose mund të shkoni në linjë dhe të krijoni një llogari në

www.google.com/accounts

.