Sony Xperia Z1 - Pamja e përgjithshme

background image

Pamja e përgjithshme

1

Foleja e kufjes me mikrofon

2

Sensori i afërsisë/Sensori i dritës

3

Marrësi i veshit/Drita e ngarkimit/Drita e njoftimeve

4

Objektivi i kamerës së përparme

5

Mbulesa e folesë së mikro kartës SIM

6

Tasti i energjisë

7

Tasti i volumit/zoom-it

8

Tasti i kamerës

9

Vrima e rripit

10 Altorparlanti dhe mikrofoni kryesor

7

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

11 Objektivi i kamerës kryesore

12 Drita e kamerës

13 Mikrofoni i dytë

14 Zona e zbulimit të NFC™

15 Mbulesa e folesë e kartës së kujtesës

16 Mbulesa e portës së ngarkuesit/kabllos USB

17 Lidhësi për pajisjen e ngarkimit

Për të shmangur dëmtimin e pajisjes tuaj, mos futni gishtat ose objekte të tjera brenda hapjes

për mikrofonin e dytë (e ilustruar më lart në objektin 13).