Sony Xperia Z1 - Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi

background image

Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi

Ky është Udhëzuesi i përdorimit i

Xperia™ Z1 për versionin e softuerit Android™ 5.1.

Nëse nuk jeni të sigurt se cilin version softueri po ekzekuton pajisja juaj, mund ta

kontrolloni atë me anë të menysë Cilësimet. Për më shumë informacion rreth

përditësimeve të softuerit, shikoni

Përditësimi i pajisjes tuaj

në faqen 135 .

Për të kontrolluar variantin e tanishëm të softuerit në pajisjen tuaj

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Rreth telefonit > Versioni i Android™-it.