Sony Xperia Z1 - Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare

background image

Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare

Mund ta bashkëndani në disa mënyra lidhjen e të dhënave celulare me pajisjet e tjera:

Bashkëndarja e internetit me USB – bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me një

kompjuter të vetëm duke përdorur një kabllo USB.

Bashkëndarja e internetit me Bluetooth® – bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me

deri në pesë pajisje të tjera nëpërmjet Bluetooth®.

Zona portative e internetit me valëWi-Fi® – bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me

deri në 8 pajisje të tjera njëkohësisht, duke përfshirë pajisjet që mbështesin teknologjinë

WPS.

Për të bashkëndarë lidhjen tuaj të të dhënave duke përdorur një kabllo USB

1

Çaktivizoni të gjitha lidhjet me kabllo USB në pajisjen tuaj.

2

Lidhni pajisjen tuaj me një kompjuter duke përdorur kabllon USB që erdhi me

pajisjen.

3

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

4

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd..

5

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Bashkëndarja internetit me USB në të djathtë dhe

më pas trokitni lehtë

OK nëse kërkohet. shfaqet në shiritin e statusit pasi të

lidheni.

6

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes së të dhënave, zvarritni rrëshqitësin pranë

Bashkëndarja internetit me USB në të majtë ose shkëputni kabllon USB.

Nuk mund të bashkëndani njëkohësisht lidhjen e të dhënave të pajisjes tuaj dhe një kartë SD

përmes një kablloje USB.

35

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bashkëndarë lidhjen e të dhënave celulare me një pajisje tjetër Bluetooth®

1

Sigurohuni që pajisja juaj dhe pajisja Bluetooth® të jenë të çiftuara me njëra-tjetrën

dhe që trafiku i të dhënave celulare të jetë i aktivizuar në pajisjen tuaj.

2

Pajisja juaj: Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd. dhe më pas zvarriteni rrëshqitësin pranë Ndërlidhja me Bluetooth në të

djathtë.

4

Pajisja Bluetooth®: Konfiguroni pajisjen në mënyrë të tillë që të lidhet me rrjetin

nëpërmjet Bluetooth®. Nëse pajisja është një kompjuter, shikoni udhëzimet

përkatëse për të përfunduar konfigurimin. Nëse pajisja funksionon me sistemin

operativ Android™, trokitni lehtë mbi ikonën e cilësimeve përbri emrit të pajisjes

me të cilën është çiftuar nën

Cilësimet > Bluetooth > Pajisjet e çiftuara, pastaj

shenjoni kutinë e zgjedhjes

Qasja në internet.

5

Pajisja juaj: Pritni sa të shfaqet në shiritin e gjendjes. Kur të shfaqet, konfigurimi

ka përfunduar.

6

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes tuaj të të dhënave celulare, zvarriteni

rrëshqitësin pranë

Ndërlidhja me Bluetooth në të majtë.

Funksioni

Ndërlidhja me Bluetooth do të çaktivizohet sa herë që fikni pajisjen ose çaktivizoni

funksionin Bluetooth®.

Për më shumë informacion rreth çiftimit dhe aktivizimit të të dhënave celulare, shikoni

Për të

çiftuar pajisjen tuaj me një pajisje tjetër Bluetooth®

në faqen 120 dhe

Për të shtuar një rrjet

virtual privat

në faqen 39 .

Për të përdorur pajisjen tuaj si një zonë portative të internetit me valë Wi-Fi®

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd..

3

Trokitni lehtë mbi

Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi > Konfiguro zonën e

internetit me valë Wi-Fi.

4

Futni informacionin e

Emri i rrjetit (SSID).

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën

Siguria. Nëse ju

kërkohet, futni një fjalëkalim.

6

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

7

Trokitni lehtë dhe zvarriteni rrëshqitësin pranë

Z. internet. me valë Wi-Fi portat.

në të djathtë.

8

Nëse kërkohet, trokitni lehtë

OK për ta konfrmuar. do të shfaqet në shiritin e

statusit pasi zona portative e internetit me valë Wi-Fi® të jetë aktive.

9

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes tuaj të të dhënave nëpërmjet Wi-Fi®,

zvarriteni rrëshqitësin pranë

Z. internet. me valë Wi-Fi portat. në të majtë.

Për të lejuar një pajisje e cila mbështet WPS-në që të përdorë lidhjen e të dhënave

celulare

1

Sigurohuni që pajisja juaj funksionon si një zonë portative interneti me valë Wi-Fi®.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd. > Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi.

4

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

E zbulueshme në të djathtë.

5

Nën

Konfiguro zonën e internetit me valë Wi-Fi, sigurohuni që zona juaj portative

e internetit me valë është e siguruar me fjalëkalim.

6

Trokitni lehtë mbi

WPS me shtypje butoni dhe më pas ndiqni udhëzimet

përkatëse. Ndryshe, trokitni lehtë mbi >

Futja e kodit PIN të WPS-së, pastaj futni

kodin PIN që shfaqet në pajisjen që mbështet WPS-në.

36

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riemërtuar ose siguruar pikën tuaj aktive të lëvizshme

1

Nga Ekrani fillestar, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e bashknd..

3

Takoni

Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi > Konfiguro zonën e internetit me

valë Wi-Fi.

4

Futni

Emri i rrjetit (SSID) për rrjetin.

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën

Siguria.

6

Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.

7

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.