Sony Xperia Z1 - Cilësimet e përgjithshme të kamerës

background image

Cilësimet e përgjithshme të kamerës

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të regjimit të fotografimit

Automatike superiore

Optimizoni cilësimet tuaja për t'iu përshtatur cilësdo skenë.

Me dorë

Rregulloni manualisht cilësimet e kamerës.

Sound Photo

Nxirrni foto me tingull në sfond.

Efekti AR

Bëni foto ose video me skena dhe karaktere virtuale.

Efekti krijues

Zbatoni efektet te fotot ose videot.

Info-eye™

Gjeni më shumë informacione për atë që shikoni te pamori i kamerës.

Timeshift burst

Gjeni foton më të mirë nga një burst imazhesh.

Lëvizja panoramike

Nxirrni foto panoramike dhe me kënd të gjerë.

Për të mësuar më shumë se si të bëni fotografi më të mira, shkoni te

www.sonymobile.com/support

.

92

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Optimizimi automatik

Regjimi i optimizimit automatik zbulon kushtet në të cilat po fotografoni dhe rregullon

automatikisht cilësimet për të siguruar që të nxirrni foton më të mirë të mundshme.

Rezolucioni më i lartë që mbështet regjimi i optimizimit automatik është 8 MP. Nëse dëshironi

të nxirrni fotografi me një rezolucion më të lartë, përdorni regjimin

Me dorë.

Regjimi me dorë

Përdorni regjimin me dorë kur dëshironi të rregulloni me dorë cilësimet e kamerës për

bërjen e fotove dhe videove.

Efekti AR

Mund të përdorni efektet AR (realiteti i shtuar) në fotot ose videot tuaja dhe t'i bëni ato

më argëtuese. Kur përdorni kamerën, ky cilësim ju lejon të integroni skenda 3D në fotot

ose videot tuaja. Thjesht përzgjedhi skenën që dëshironi dhe rregulloni pozicionin e saj

në pamor.

Efekti krijues

Mund të zbatoni efekte të ndryshme në fotot ose videot tuaja. Për shembull, mund të

shtoni një efekt Nostalgjik për t'i bërë fotot të duken më të vjetra ose një efekt Skicë për

një imazh më argëtues.

Sweep Panorama

Mund të bëni foto me kënd të gjërë dhe panoramike nga drejtimi horizontal ose vertikal

me një lëvizje të thjeshtë shtyp-dhe-rrëshqit.

Për të bërë një foto panoramike

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni .

3

Për të përzgjedhur një drejtim regjistrimit, trokitni lehtë mbi

.

4

Shtypni tastin e kamerës dhe lëvizni kamerën ngadalë dhe qëndrueshëm në

drejtim të lëvizjes së treguar në ekran.

Info-eye™

Aplikacioni Info-eye™ ju ndihmon të kërkoni për informacion në lidhje me gjerat rreth jush

duke përdorur pamurin e kameras tuaj. Për shembull, mund të bëni një foto të një vendi

të famshëm dhe të merrni informacion për të drejt në ekranin tuaj. Ose mund të bëni një

foto të një libri ose të skanoni një kod QR dhe të merrni informacionin që ka lidhje

menjëherë.

Info-eye™ mund të njohë vetëm vende ose objekte të famshme të përzgjedhura.

Për të skanuar një kod me shirita ose një kod QR duke përdorur Info-eye™

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj përzgjidhni .

3

Drejtoni kamerën te kodi me shirita ose kodi QR, në mënyrë që kodi të shfaqet te

pamori, pastaj nxirrni një foto të tij.

4

Pritni pak derisa të analizohet fotoja. Për të parë informacionin e produktit, prekni

dhe mbani

Hollësitë e produktit, pastaj zvarriteni lart.

Shpërthimi me kalimin e kohës

Kamera bën një shpërthim prej 61 fotosh brenda dy sekondash – një sekonda përpara

dhe pasi shtypni tastin e kamerës. Që të mund të shkoni dhe të gjeni imazhin e përsosur.

93

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përdorur shpërthimin e kalimit të kohës

1

Aktivizojeni kamerën.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni .

3

Për të bërë fotot, shtypeni tastin e kamerës plotësisht dhe pastaj lëshojeni atë.

Fotot e bëra shfaqen në shikimin e miniaturës.

4

Lëvizni përmes fotove të miniaturës dhe përzgjidhni foton që dëshironi të ruani,

pastaj trokisni .

Shkarkimi i aplikacioneve të kamerës

Mund të shkarkoni aplikacione falas ose me pagesë të kamerës nga Google Play™ ose

burime të tjera. Para se të nisni shkarkimin, sigurohuni që keni një lidhje funksionuese me

internetin, mundësisht nëpërmjet Wi-Fi®, për të kufizuar tarifat e trafikut të të dhënave.

Për të shkarkuar aplikacione të kamerës

1

Hapni aplikacionin e kamerës.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

TË SHKARKUESHME.

3

Përzgjidhni aplikacionin që dëshironi të shkarkoni dhe ndiqni udhëzimet për të

përfunduar instalimin.

Hapja e shpejtë

Përdorni cilësimet e Hapjes së shpejtë për të hapur kamerën kur ekrani është i kyçur.

Vetëm hape

Kur ky cilësim është i aktivizuar, mund të hapni kamerën kur ekrani është i kyçur, duke shtypur për pak çaste

tastin e kamerës.

Hape dhe fotografo

Kur ky cilësim është i aktivizuar, mund të hapni kamerën dhe të nxirrni automatikisht një foto kur ekrani është i

kyçur, duke shtypur për pak çaste tastin e kamerës.

Hape dhe regjistro videon

Kur ky cilësim është i aktivizuar, mund të hapni kamerën dhe të filloni të regjistroni një video kur ekrani është i

kyçur, duke shtypur për pak çaste tastin e kamerës.

Joaktiv

Gjeoetiketimi

Etiketoni fotot me hollësitë se ku i nxorrët ato.

Marrja me prekje

Identifikoni një zonë të fokusit dhe pastaj prekni me gisht ekranin e kamerës. Fotoja

nxirret sapo të hiqni gishtin.

Tingulli

Zgjidhni të aktivizoni ose të çaktivizoni tingullin shkrepës.

Ruajtja e të dhënave

Mund të zgjidhni të ruani të dhënat tuaja ose në një kartë SD të heqshme ose në

hapësirën ruajtëse të brendshme.

Hapësira ruajtëse e brendshme

Fotot ose videot ruhen në kujtesën e pajisjes.

Karta SD

Fotot ose videot ruhen në kartën SD.

Bllokimi i prekjes

Aktivizojeni për të çaktivizuar operacionin e prekjes për të shmangur prekjet e

pavullnetshme.

94

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Balanca e të bardhës

Ky cilësim, i cili është i disponueshëm vetëm në regjimin e regjistrimit

Me dorë, rregullon

balancën e ngjyrës sipas kushteve të ndriçimit. Ai ju lejon po ashtu të rregulloni

manualisht ekspozimin në diapazonin -2,0 EV deri në +2,0 EV. Për shembull, mund të

rrisni ndriçimin e imazhit ose të ulni ekspozimin e përgjithshëm duke trokitur lehtë

përkatësisht te kontrollet plus ose minus kur shfaqet ikona e cilësimit të balancës së të

bardhës .

Automatike

Rregullon automatikisht balancën e ngjyrave sipas kushteve të ndriçimit.

Inkandeshente

Rregullon balancën e ngjyrave për kushtet e një ndriçimi të butë si p.sh. nën llambat e dritave.

Fluoreshente

Rregullon balancën e ngjyrave për ndriçimin fluoreshent.

Dritë dite

Rregullon balancën e ngjyrave për kushtet e mjediseve të jashtme me diell.

Me re

Rregullon balancën e ngjyrave për një qiell me re.