Sony Xperia Z1 - Shtimi i pozicionit gjeografik te fotot tuaja

background image

Shtimi i pozicionit gjeografik te fotot tuaja

Ndizni gjeoetiketimin për të shtuar te fotot vendndodhjen e përafërt gjeografike (një

gjeoetiketë) kur i nxirrni. Vendndodhja gjeografike përcaktohet duke përdorur rrjetet pa tel

(celulare ose Wi-Fi®) ose teknologjinë GPS.
Kur në ekranin e kamerës afishohet , gjeoetiketimi është ndezur por pozicioni gjeografik

nuk është gjetur. Kur afishohet , gjeoetiketimi është ndezur dhe vendndodhja

gjeografike është e disponueshme, kështu që fotoja mund të gjeoetiketohet. Kur nuk

afishohet asnjë nga këto dy simbole, gjeoetiketimi është hequr.

Për të aktivizuar gjeoetiketimin

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Vendndodhja.

3

Trokitni te çelësi aktiv-joaktiv.

4

Aktivizoni kamerën.

5

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

6

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Gjeoetiketimi në të djathtë.