Sony Xperia Z1 - Duke regjistruar ekranin tuaj

background image

Duke regjistruar ekranin tuaj

Mund të përdorni tiparin e regjistrimit të ekranit për të regjistruar video të asaj që po

ndodh në ekranin e pajisjes tuaj. Ky tipar është i dobishëm, për shembull, kur dëshironi të

krijoni tutoriale ose të rregjistroni video ndërsa luani një lojë në pajisjen tuaj. Videoklipet e

regjistruara ruhen automatikisht në Album.

1

Minimizoni/Rizmadhoni dritaret e ekranit të regjistrimit

2

Regjistroni ekranin tuaj

3

Regjistroni ekranin tuaj kur kamera e përparme është aktivizuar

4

Qasuni te cilësimet e regjistrimit të ekranit

5

Mbyllni dritaren e regjistrimit të ekranit

24

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të regjistruar ekranin tuaj

1

Shtypni pak çaste tastin e energjisë derisa të shfaqet një dritare konfirmimi.

2

Trokitni lehtë mbi .

3

Pasi të hapet dritarja e regjistrimit të ekranit, trokitni lehtë . Do të nisë funksioni i

regjistrimit të ekranit dhe do të afishohet një buton i kohëmatësit.

4

Për të ndaluar regjistrimin, trokitni lehtë butonin e kohëmatësit dhe më pas trokitni

lehtë .

Për të regjistruar ekranin tuaj kur kamera e përparme është aktivizuar

1

Kur të hapet dritarja e regjistrimit të ekranit, trokitni lehtë . Do të hapet një dritare

që tregon një pamor për kamerën e përparme.

2

Për të filluar rregjistrimin e ekranit tuaj dhe videon e regjistruar nga kamera e

përparme, trokitni lehtë mbi .

3

Për të ndaluar regjistrimin, trokitni lehtë butonin e kohëmatësit dhe më pas trokitni

lehtë .

4

Për të mbyllur dritaren e pamorit të kamerës së përparme, trokitni lehtë .

Për të regjistruar një fotografi të palëvizshme me kamerën e përparme kur jeni duke regjistruar

ekranin, zvarriteni në minipamor për ta zgjeruar pamjen dhe më pas trokitni lehtë .

Për të parë regjistrimet e fundit të ekranit

Zvarriteni poshtë shiritin e statusit dhe më pas trokitni lehtë për të parë regjistrimet

më të fundit të ekranit.

Gjithashtu mund të shihni regjistrimet e ekranit tuaj në aplikacionin Albumi.