Sony Xperia Z1 - Ekrani i aplikacioneve

background image

Ekrani i aplikacioneve

Ekrani i aplikacioneve, të cilin e hapni nga Ekrani bazë, përmban aplikacionet që vijnë të

parainstaluara në pajisjen tuaj, si dhe aplikacionet që shkarkoni.

Për të parë të gjitha aplikacionet në ekranin e aplikacioneve

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas në ekranin e aplikacioneve.

Për të hapur një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të gjetur aplikacionin dhe pastaj trokitni lehtë

mbi aplikacionin.

Për të kërkuar një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve

1

Kur ekrani i aplikacionit është i hapur, trokitni lehtë .

2

Futni emrin e aplikacionit që dëshironi të kërkoni.

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve

Kur të hapet ekrani i aplikacionneve, zvarriteni djathtas skajin e majtë të ekranit.

17

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të zhvendosur një aplikacion në ekranin e aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të ekranit

të aplikacioneve në të djathtë.

2

Sigurohuni që

Renditja e përshtatur është përzgjedhur nën AFISHO

APLIKACIONET.

3

Në ekranin e aplikacioneve, prekni dhe mbani aplikacionin deri sa të zgjidhet dhe

më pas zvarriteni te vendndodhja e re.

Për të shtuar një shkurtore aplikacioni në ekranin bazë

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të ekranit

të aplikacioneve në të djathtë.

2

Sigurohuni që

Renditja e përshtatur është përzgjedhur nën AFISHO

APLIKACIONET.

3

Në ekranin e aplikacioneve, prekni dhe mbani një ikonë të aplikacionit dhe më pas

zvarriteni ikonën në pjesën e sipërme të ekranit. Ekrani bazë hapet.

4

Zvarriteni ikonën në vendndodhjen e dëshiruar në ekranin bazë dhe pastaj largoni

gishtin tuaj.

Nëse zgjidhet

Sipas alfabetit ose Më të përdorurat nën AFISHO APLIKACIONET në vend të

Renditja e përshtatur, mund të shtoni akoma një shkurtore të aplikacionit tek Ekrani bazë.

Thjesht prekni dhe mbani ikonën e aplikacionit përkatës deri sa të hapet Ekrani bazë, më pas

zvarriteni ikonën në vendndodhjen e dëshiruar dhe lëshojeni gishtin.

Për të rregulluar aplikacionet në ekranin e aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të ekranit

të aplikacioneve në të djathtë.

2

Përzgjidhni opsionin e dëshiruar nën

AFISHO APLIKACIONET.

Për të çinstaluar një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të ekranit

të aplikacioneve në të djathtë.

2

Trokitni lehtë mbi

ÇINSTALO. Të gjitha aplikacionet që nuk mund të çinstalohen

tregohen nga .

3

Trokitni lehtë mbi aplikacionin që dëshironi të çinstaloni dhe pastaj trokitni lehtë

mbi

OK.