Sony Xperia Z1 - Sfondi dhe temat

background image

Sfondi dhe temat

Mund ta përshtatni ekranin bazë sipas stilit tuaj, duke përdorur sfonde dhe tema të

ndryshme.

Për të ndryshuar sfondin e ekranit bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh te Ekrani fillestar derisa të dridhet pajisja.

2

Trokitni lehtë mbi

Sfondet dhe përzgjidhni një opsion.

Për të cilësuar një temë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh tek Ekrani fillestar derisa të dridhet pajisja.

2

Trokitni lehtë mbi

Temat.

3

Zgjidhni një opsion dhe ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj.

Kur ndryshoni një temë, ndryshon edhe sfondi në disa aplikacione.