Sony Xperia Z1 - Cilësimet e mesazhimit

background image

Cilësimet e mesazhimit

Për të ndryshuar cilësimet e njoftimit të mesazheve

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Për të cilësuar një tingull njoftimi, trokitni lehtë mbi

Tingulli i njoftimit dhe pastaj

përzgjidhni një opsion ose trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni një skedar muzike të

ruajtur në pajisjen tuaj.

4

Për të konfirmuar, trokitni lehtë mbi

U krye.

5

Për cilësimet e tjera të njoftimeve, zvarritni rrëshqitësit përkatës në të djathtë ose

në të majtë.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e raportit të dorëzimit për mesazhet në

dalje

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Njoftim dorëzimi në të djathtë ose në të majtë.

Pasi aktivizohet funksioni i raportit të dorëzimit, në mesazhet që dorëzohen me sukses shfaqet

një shenjë kontrolli.