Sony Xperia Z1 - Mesazhimi i çastit dhe biseda me video

background image

Mesazhimi i çastit dhe biseda me video

Mund të përdorni aplikacionin Google Hangouts™ për mesazhimin e çastit dhe bisedën

me video në pajisjen tuaj për të biseduar me shokët, të cilët e përdorin aplikacionin edhe

në kompjuterë, pajisje Android™ dhe në pajisje të tjera. Mund ta ktheni çdo bisedë në

një videotelefonatë me disa shokë dhe mund t'u dërgoni shokëve mesazhe edhe kur janë

jashtë linje. Gjithashtu mund të shihni dhe të bashkëndani me lehtësi fotot.
Hangouts™ kërkon qasje në internet dhe një llogari Google™. Shkoni te http://

support.google.com/hangouts dhe klikoni në lidhjen "Hangouts në Android tuaj" për të

marë më shumë informacion të hollësishëm sesi të përdorni këtë aplikacion.

Funksioni i videotelefonatës punon vetëm në pajisjet me kamerë të përparme.

Për të përdorur aplikacionin Hangouts™

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Hangouts.

77

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.